المؤلف = حسن گودرزی لمراسکی
عدد المقالات: 3
1. واکاوی برجسته‌سازی قصیدة «سَلمَی بِمَاذَا تفکرین؟» به کمک فراهنجاری معنایی

المجلد 13، العدد 43، الخريف 1438، الصفحة 199-216

حسن گودرزی لمراسکی؛ معصومه خطی


2. بررسی شیوه‌های به‌کارگیری واگویه‌ی درونی در پیشبرد روایت رمان «حمار الحکیم» اثر توفیق الحکیم

المجلد 9، العدد 29، الربيع 1435، الصفحة 101-123

حسن گودرزی لمراسکی؛ حسین یوسفی آملی؛ فاطمه خرمیان


3. بررسی رابطه¬ی زمان و جذابیت در روایت «الافق وراء البوّابه» از غسان کنفانی

المجلد 8، العدد 25، الربيع 1434، الصفحة 113-145

حسن گودرزی لمراسکی؛ علی باباپور روشن