طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
تحلیل کارکردهای روان‌شناختی نماد می در خمریة ابن فارض

علي احمدزاده

المجلد 16، العدد 57 ، مارس 2021، ، الصفحة 69-88

المستخلص
  کهن­الگوی «خویشتن»  به عنوان طرح‌وارة بنیادین ذهن بدوی گونة بشر و ذخیرة هوش افزای موروثی، از ضمیر ناخودآگاه جمعی سرچشمه می­گیرد. این تصویر ازلی با توجّه به روح زمانه، محتوای خودآگاهی و نمادهای رایج در یک جامعه و...، در ادبیات به صورت اشکال نمادین ظاهر می­شود. از نظر ساختاری، درونه­های این کهن­الگو دارای ساختارهای ...  أكثر

ادبي
روان‌کاوي شخصيت ابن فارض با تکيه بر انگاره انسان کامل

علي احمدزاده؛ خليل پرويني؛ کبري روشنفکر

المجلد 14، العدد 49 ، مارس 2019، ، الصفحة 111-130

المستخلص
  مضامين مشترک در ادبيات مللي که، هيچ‌گونه ارتباطي بين آن‌ها وجود نداشته، محصول لايه‌اي از روان، به نام «ناخودآگاه جمعي» است. محتواي اين سطح از ذهن، در قالب نمادهاي مختلف که يونگ با عنوان «کهن‌الگو» از آن ياد کرده، بروز مي‌يابد. ازآنجاکه شعر عرفاني نيز، دستاورد مکاشفه و الهام شاعر از «ناخودآگاه جمعي» است، انگاره‌هاي ...  أكثر