المؤلف = محمد خاقانی اصفهانی
عدد المقالات: 3
1. بررسی نظریۀ‌ «استعاره: تشبیه کوتاه‌شده» و نسبت آن با نظریه‌های جدید استعاره (مطالعۀ موردی: سه نظریه از سکاکی، مکس بلک، و دیویدسون)

المجلد 14، العدد 48، الخريف 2018، الصفحة 83-102

امیرصالح معصومی؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول؛ محمد خاقانی اصفهانی؛ عادل رفیعی


2. نمود هوش‌های چندگانه و سطوح شناختی در کتاب عربی پایة هشتم

المجلد 13، العدد 44، الخريف 2017، الصفحة 179-202

محمد اجاقی؛ محمد خاقانی اصفهانی؛ امیر قمرانی


3. استعاره از منظر بلاغت‌ عربی و زبان‌شناسیِ شناختی

المجلد 11، العدد 35، الخريف 1436، الصفحة 101-122

محمد خاقانی اصفهانی؛ مرضیه قربان‌خانی