طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
نقش مهارت های خودتنظیمی در تنیدگی تحصیلی ناشی از آموزش برخط درس عربی دانش آموزان دوره متوسطه

فاروق نعمتي؛ عسگر بابازاده اقدم؛ فريدون رمضاني؛ ابراهیم نامداری

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول، استمارة إلكترونية متاحة 06 March 2023

https://doi.org/10.22034/iaall.2023.359777.2725

المستخلص
  رویکرد آموزش برخط زمینه مناسبی برای ظهور و بروز استعدادها، قابلیت‌ها، خلاقیت و نوآوری‌ها فراهم نموده است. مهارت‌های خودتنظیمی در تنیدگی تحصیلی منجر اثرگذار است. راهبردها و مهارت‌های خودتنظیمی یادگیری از موضوعات پرطرفداری است که به کانون مهم پژوهشی و یکی از محورهای اساسی تعلیم و تربیت تبدیل شده است. در پژوهش حاضر نقش مهارت‌های ...  أكثر

سمبل‌هاي «آرمانشهر» در شعر معاصر عربي و فارسي

يحيي معروف؛ فاروق نعمتي

المجلد 9، العدد 28 ، فبراير 1435، ، الصفحة 61-86

المستخلص
  چکيده: آرمانشهر در انديشه‌ي شاعران و اديبان، مدينه‌ي فاضله و ناکجاآبادي است که در آن، همه‌ي انسان‌ها در آزادي و سعادت زندگي مي‌کنند و از ظلم و جور و بي‌عدالتي خبري نيست. از اين انديشه در شعر معاصر عربي و فارسي با نمادهاي مختلفي ياد مي‌شود و بيشتر، نتيجه‌ي نوعي غم غربت در نهان شاعر است که او را به تخيل جامعه‌اي آرماني سوق مي‌دهد. ...  أكثر