المؤلف = رقیه رستم پور
عدد المقالات: 3
1. نقش گروه‌های زبان و ادبیات عربی در شکوفایی صنعت گردشگری با تأکید بر شمال و جنوب خلیج‌فارس

المجلد 15، العدد 51، الصيف 2019، الصفحة 143-160

رقیه رستم پورملکی؛ مهناز اعتضادی فر


2. انعکاس المفارقة فی الأسالیب البلاغیة

المجلد 13، العدد 44، الخريف 2017، الصفحة 25-44

رقیه رستم پور؛ مریم غلامی


3. کار آفرینی برای زبان دانان عربی در حوزه گردشگری

المجلد 11، العدد 36، الشتاء 1437، الصفحة 135-152

رقیه رستم پور؛ مهناز اعتضادی فر