طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
بررسی و تحلیل هجویات ابن‌رومي با تکیه بر مکانیسم‌های دفاعی روانی فروید

جواد عابدی؛ حسن مجيدي؛ محمد غفوري فر

المجلد 18، العدد 65 ، فبراير 2023، ، الصفحة 75-96

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.155156

المستخلص
  نقد روانشناسی متون ادبي و آثار هنري براي شناخت شخصيت صاحب اثر، يکي از برجسته­ترين روش­هاي نقدي است. این نوع از نقد ادبی می­کوشد تا با تبیین جریان باطنی و احوال درونی شاعر، تأثیری که محیط، جامعه و سنن در تکوین این جریان­ها داشته را مطالعه کند. فرويد به­عنوان بنيان­گذار روانكاوي توانست با تحليل رواني مؤلف از خلال آثارش، قرائت ...  أكثر