طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
1. بررسی عملکرد حافظة کوتاه‌مدت در فرایند ترجمة شفاهی عربی به فارسی و بالعکس (بررسی موردی ترجمه‌ شبکه‌های العالم و خبر)

محبوبة قاسمي؛ علي ضيغمي؛ صادق عسکري

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول، استمارة إلكترونية متاحة 23 December 2020

المستخلص
  پردازش اطلاعات در حافظه شامل رمزگذاری، ذخیره­سازی و یادآوری است و عواملی چون مشکل معادل‌یابی و فراموشی مطالب، از چالش­های مؤثر بر حافظه کوتاه­مدت در ترجمه شفاهی عربی به فارسی و بالعکس است. پژوهش حاضر که پژوهشی بین‌رشته‌ای است؛ با روش تجربی به تبیین تکنیک‌های روان‌شناسی مرتبط با حافظه پرداخته و با روش توصیفی­ـ تحلیلی به ...  أكثر

2. خوانش سرودة «عذاب حلاج» عبدالوهاب بیاتی در پرتو نظرية ساختارگرایی تکوینی گلدمن

صديقه اسدي مجره؛ سيد رضا ميرأحمدي؛ صادق عسکري؛ فرهاد رجبي

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول، استمارة إلكترونية متاحة 29 November 2021

المستخلص
  لوسین­گلدمن در نظریّۀ ساخت­گرایی تکوینی خود ارتباطِ معنادار ساختار جامعه و ساختار اثر ادبی را بررسی­می­کند. به­گمان گلدمن، هنرمند با آگاهی ممکن خود که بیشینۀ آگاهی و آرمان وی است، در برابر ایدئولوژی و  آگاهی کاذبی که قدرت مسلّط بر جامعه آن را نمایندگی­می­کند، وضعیت بغرنجی پیدا­می­کند و در ساختار جامعه تحوّلی پروبلماتیک ...  أكثر