طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
تحلیل محتوای کتاب‌های عربی دورۀ اوّل متوسّطه از منظر جهت‌گیری جنسیتی براساس تکنیک‌های آنتروپی‌شانون و تاپسیس

فاطمة ايراندوست؛ مريم جلائي؛ عباس زارعي تجره

المجلد 16، العدد 57 ، مارس 2021، ، الصفحة 89-114

المستخلص
  یکی از مهم­ترین دغدغه‌های بشر در تمام ادوار تاریخی، مقولۀ تعلیم و تربیت و پرورش نسل جوان برای ورود به اجتماع و جامعه­پذیری آنان بوده‌است. در مطالعۀ مناسبات مختلف تعلیم و تربیت با جامعه، نمی­توان از مسألۀ جنسیت غافل ماند. تعلیم و تربیت در لایه­های پیدا و پنهان خود در پی تربیت انسان­هایی است که از مرحلۀ ادنای انسانیت به مرتبۀ ...  أكثر