طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
تحلیل رمان «مفتاح لنجوی» فاتن المرّ با تکیه بر رویکرد نشانهشناسی رولان بارت

رقيه رستم پور؛ زينب ناظميان

المجلد 18، العدد 63 ، سبتمبر 2022، ، الصفحة 227-247

المستخلص
  نشانه­شناسی از جمله رهیافت­های نوین در نقد ادبی است که  یکی از ابزارهای مهم تحلیل متون ادبی  به شمارمی رود . در این راستا نظریه رمزگان پنج­گانه رولان بارت را می­توان نوعی نشانه­شناسی لایه­ای دانست، که ابزار مناسبی برای رفع پیچیدگی­های ادبی متون داستانی و رمزگشایی دلالت­های موجود در آن به شمار می­آید. رمان «مفتاح ...  أكثر