الكلمات الرئيسية = استعاره
عدد المقالات: 3
1. بررسی نظریۀ‌ «استعاره: تشبیه کوتاه‌شده» و نسبت آن با نظریه‌های جدید استعاره (مطالعۀ موردی: سه نظریه از سکاکی، مکس بلک، و دیویدسون)

المجلد 14، العدد 48، الخريف 2018، الصفحة 83-102

امیرصالح معصومی؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول؛ محمد خاقانی اصفهانی؛ عادل رفیعی


2. استعاره از منظر بلاغت‌ عربی و زبان‌شناسیِ شناختی

المجلد 11، العدد 35، الخريف 1436، الصفحة 101-122

محمد خاقانی اصفهانی؛ مرضیه قربان‌خانی


3. تحلیل مفهومی استعاره‌های نهجالبلاغه (رویکرد زبانشناسی شناختی)

المجلد 8، العدد 22، الصيف 1433، الصفحة 155-188

مهتاب نورمحمدی؛ فردوس آقاگلزاده؛ ارسلان گلفام