طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها
1. بررسي نظريۀ‌ «استعاره: تشبيه کوتاه‌شده» و نسبت آن با نظريه‌هاي جديد استعاره (مطالعۀ موردي: سه نظريه از سکاکي، مکس بلک، و ديويدسون)

اميرصالح معصومي؛ سيدمحمدرضا ابن الرسول؛ محمد خاقاني اصفهاني؛ عادل رفيعي

المجلد 14، العدد 48 ، الخريف 2018، ، الصفحة 83-102

المستخلص
  کهن‌ترين و مشهورترين ديدگاه دربارۀ معني استعاره، نظريۀ «تشبيه کوتاه‌شده» است. اين نظريه استعاره را نمودي برآمده از فرايند کوتاه‌سازي تشبيه، و معني آن را همسان با معني تشبيه مي‌داند. «تشبيه کوتاه‌شده» در هر دو سنت زبان‌شناسي عربي ـ اسلامي و زبان‌شناسي يوناني ـ رُمي براي زماني طولاني مورد پذيرش زبان‌شناسان بود تا آنکه ...  أكثر

2. استعاره از منظر بلاغت‌ عربي و زبان‌شناسيِ شناختي

محمد خاقاني اصفهاني؛ مرضيه قربان‌خاني

المجلد 11، العدد 35 ، الخريف 1436، ، الصفحة 101-122

المستخلص
  استعاره يکي از زيباترين آرايه‌هاي بلاغي است. بلاغت‌پژوهان عرب مانند ساير بلاغت‌پژوهان، به استعاره توجه ويژه‌اي داشته و همواره کوشيده‌اند با بررسي انواع استعاره، آن را در اقسام مختلفي مانند مصرحه، مکنيه و...طبقه‌بندي کنند. اين مفهوم در علم زبان‌شناسي نيز جايگاه خاصي را به خود اختصاص داده‌است و به‌ويژه در حوزة زبان‌شناسيِ شناختي ...  أكثر

3. تحليل مفهومي استعاره‌هاي نهجالبلاغه (رويکرد زبانشناسي شناختي)

مهتاب نورمحمدي؛ فردوس آقاگلزاده؛ ارسلان گلفام

المجلد 8، العدد 22 ، الصيف 1433، ، الصفحة 155-188

المستخلص
  مطالعه‌ي استعاره يکي از کانوني‌ترين محورهاي رويکرد معنابنياد زبان‌شناسي شناختي است. براساس نظريه‌ي شناختي ليکاف و جانسون (1980) در باب استعاره، جايگاه استعاره نظام مفهومي‌اي است که براساس آن مي‌انديشيم و عمل مي‌‌کنيم. زبان نيز از آنجا که برگرفته از فرايند‌هاي ذهني است، کاملاً استعاري است. به اين ترتيب، براساس استعاره، ...  أكثر