طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها
1. کارکرد نظريۀ ميدان‌هاي معنايي در تحليل جهان متن شاعر (مطالعۀ ابياتي از خمريۀ‌ ابن فارض)

فرشيد ترکاشوند؛ قهرمان فرشته پور

المجلد 16، العدد 55 ، الصيف 2020، ، الصفحة 119-138

المستخلص
  ميدان­هاي معنايي يکي از نظريه­­هاي اصلي در علم معنا­­شناسي است. ميدان­ معنايي به مجموعه­ واژگاني گفته مي­شود که در معنا با يک­ديگر مرتبط بوده و ذيل يک واژۀ­ عام قرار مي­گيرند. به­ کارگيري اين نظريه مي­تواند راهکاري براي تحليل جهان­متن شاعر باشد. نگارندگان در اين مقاله بر­آنند تا با روش استنادي–تحليلي و ...  أكثر

ادبي
2. روان‌کاوي شخصيت ابن فارض با تکيه بر انگاره انسان کامل

علي احمدزاده؛ خليل پرويني؛ کبري روشنفکر

المجلد 14، العدد 49 ، الشتاء 2019، ، الصفحة 111-130

المستخلص
  مضامين مشترک در ادبيات مللي که، هيچ‌گونه ارتباطي بين آن‌ها وجود نداشته، محصول لايه‌اي از روان، به نام «ناخودآگاه جمعي» است. محتواي اين سطح از ذهن، در قالب نمادهاي مختلف که يونگ با عنوان «کهن‌الگو» از آن ياد کرده، بروز مي‌يابد. ازآنجاکه شعر عرفاني نيز، دستاورد مکاشفه و الهام شاعر از «ناخودآگاه جمعي» است، انگاره‌هاي ...  أكثر