الكلمات الرئيسية = ابن فارض
عدد المقالات: 2
1. کارکرد نظریه ی میدان های معنایی در تحلیل جهان متن شاعر (مطالعه ی ابیاتی از خمریه ی إبن فارض)

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول، استمارة إلكترونية متاحة 08 April 2020

فرشید ترکاشوند؛ قهرمان فرشته پور


2. روان‌کاوی شخصیت ابن فارض با تکیه بر انگاره انسان کامل

المجلد 14، العدد 49، الشتاء 2019، الصفحة 111-130

علی احمدزاده؛ خلیل پروینی؛ کبری روشنفکر