الكلمات الرئيسية = زیبایی‌شناسی
عدد المقالات: 2
1. زیبایی شناسی مؤلفه‌های برجسته‌ساز در قصیدة «اللامیة الفخریة» ابوالعلاء معرّی با رویکرد سبکشناسی

المجلد 14، العدد 46، الربيع 2018، الصفحة 161-182

بهروز قربان زاده؛ جواد محمدزاده؛ رسول فتحی مظفّری


2. تحلیل زیبایی‌شناختی تصویرهای هنری و موسیقایی صحیفه سجادیه (مطالعه موردی دعاهای 23، 24، 25)

المجلد 10، العدد 33، الصيف 1436، الصفحة 57-76

حسن خلف؛ مرضیه آباد؛ سید حسین سیدی؛ بلاسم محسنی