الكلمات الرئيسية = سکاکی
عدد المقالات: 1
1. بررسی نظریۀ‌ «استعاره: تشبیه کوتاه‌شده» و نسبت آن با نظریه‌های جدید استعاره (مطالعۀ موردی: سه نظریه از سکاکی، مکس بلک، و دیویدسون)

المجلد 14، العدد 48، الخريف 2018، الصفحة 83-102

امیرصالح معصومی؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول؛ محمد خاقانی اصفهانی؛ عادل رفیعی