الكلمات الرئيسية = سبک‌شناسی
عدد المقالات: 6
1. لایه‌های آوایی و ایدئولوژی و تأثیر دلالتی آن‌ها بر صحیفه صادقیه

المجلد 14، العدد 48، الخريف 2018، الصفحة 123-148

حسین محمدیان؛ حجت الله فسنقری؛ مهدی خرمی


2. زیبایی شناسی مؤلفه‌های برجسته‌ساز در قصیدة «اللامیة الفخریة» ابوالعلاء معرّی با رویکرد سبکشناسی

المجلد 14، العدد 46، الربيع 2018، الصفحة 161-182

بهروز قربان زاده؛ جواد محمدزاده؛ رسول فتحی مظفّری


3. الظواهر الأسلوبیة وتأثیرها الإیحائی علی قصیدة "أنشودة التحریر" لعبدالرحیم محمود

المجلد 13، العدد 45، الشتاء 2018، الصفحة 39-56

علی خضری؛ رسول بلاوی؛ فاطمه محمدی


4. جمالیِّة بنیة الأسالیب النحویِّة فی قصَّة «النمور فی الیوم العاشر» لزکریا تامر

المجلد 13، العدد 42، الصيف 1438، الصفحة 21-42

عیسی متقی زاده؛ فرامرز میرزائی؛ یعقوبعلی آقاعلی پور


6. سبک‌شناسی استعاره‌ی تمثیلیه در قرآن کریم

المجلد 9، العدد 29، الربيع 1435، الصفحة 21-45

قادر قادری