الكلمات الرئيسية = گفت‌وگو
عدد المقالات: 1
1. بررسی شیوه‌های به‌کارگیری واگویه‌ی درونی در پیشبرد روایت رمان «حمار الحکیم» اثر توفیق الحکیم

المجلد 9، العدد 29، الربيع 1435، الصفحة 101-123

حسن گودرزی لمراسکی؛ حسین یوسفی آملی؛ فاطمه خرمیان