الكلمات الرئيسية = کارآفرینی
عدد المقالات: 7
3. «گردشگریِ درمانی»، گزینه‌ای برای اشتغال دانش‌آموختگان رشتة زبان عربی

المجلد 12، العدد 38، الصيف 1437، الصفحة 249-264

صادق عسکری؛ فاطمه علیان


4. ظرفیت‌ها، راهکارها و اصول کارآفرینی و تجاری‌سازی در رشتة زبان و ادبیات عربی

المجلد 12، العدد 38، الصيف 1437، الصفحة 231-248

روح الله صیادی نجاد؛ امیر حسین عبدلی


6. کار آفرینی برای زبان دانان عربی در حوزه گردشگری

المجلد 11، العدد 36، الشتاء 1437، الصفحة 135-152

رقیه رستم پور؛ مهناز اعتضادی فر


7. نقش گروه‌های زبان و ادبیات عربی در توسعه کارآفرینی

المجلد 11، العدد 35، الخريف 1436، الصفحة 191-214

مصطفی جوانرودی؛ نسیم شریفی