الكلمات الرئيسية = محمود درویش
عدد المقالات: 6
1. القهوة فی شعر محمود درویش (دراسة دلالیّة)

المجلد 15، العدد 53، الشتاء 2020، الصفحة 81-102

کریم کشاورزی؛ محمد علی سلمانی مروست؛ سید فضل الله میر قادری؛ لیلا رئیسی


2. موتیف الأشجار فی شعر محمود درویش؛ دراسة إحصائیّة وتحلیلیّة بین النخل، والزیتون، والبرتقال

المجلد 13، العدد 43، الخريف 1438، الصفحة 65-86

کبری روشنفکر؛ خلیل پروینی؛ حامد پورحشمتی درگاه


3. نشانه‌شناسی پدیدة «کودک جنگ» در شعر محمود درویش

المجلد 11، العدد 37، الربيع 1437، الصفحة 89-113

حسین عابدی؛ تورج زینی وند؛ علی سلیمی؛ فاطمه کلاهچیان


4. دلالة العنوان فی "رسالة من المنفی" لمحمود درویش و"نامه" لأحمد شاملو (دراسة مقارنة)

المجلد 10، العدد 33، الصيف 1436، الصفحة 1-16

فاطمه بخیت؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ ناصر نیکو بخت؛ کبری روشنفکر


6. مقاربة أسلوبیة لشعر محمود درویش (لاعب النرد)

المجلد 6، العدد 17، الشتاء 1432

محمد خاقانی اصفهانی؛ مریم اکبری موسی آبادی