الكلمات الرئيسية = الصحیفة السجادیة
عدد المقالات: 2
1. دراسة استراتیجیات مراعاة الأدب فی الصحیفة السجادیة

المجلد 14، العدد 49، الشتاء 2019، الصفحة 1-20

حسین تک تبار فیروزجائی؛ علی حاجی خانی؛ مهدی مقدسی نیا


2. تحلیل زیبایی‌شناختی تصویرهای هنری و موسیقایی صحیفه سجادیه (مطالعه موردی دعاهای 23، 24، 25)

المجلد 10، العدد 33، الصيف 1436، الصفحة 57-76

حسن خلف؛ مرضیه آباد؛ سید حسین سیدی؛ بلاسم محسنی