الكلمات الرئيسية = تجاری‌سازی
عدد المقالات: 3
1. چالش تجاری‌سازی آموزش زبان عربی در ایران

المجلد 12، العدد 40، الشتاء 1438، الصفحة 213-234

فرهاد رجبی


2. ظرفیت‌ها، راهکارها و اصول کارآفرینی و تجاری‌سازی در رشتة زبان و ادبیات عربی

المجلد 12، العدد 38، الصيف 1437، الصفحة 231-248

روح الله صیادی نجاد؛ امیر حسین عبدلی


3. آسیب‌شناسی سرفصل‌های رشتة زبان و ادبیات عربی بر اساس شاخص‌های تجاری‌سازی و کارآفرینی

المجلد 11، العدد 35، الخريف 1436، الصفحة 171-189

سجاد اسماعیلی؛ لقمان باش‌قره