الكلمات الرئيسية = شعر پایداری
عدد المقالات: 2
1. بررسی سیمای قهرمانان در شعر پایداری محمد فیتوری

المجلد 15، العدد 51، الصيف 2019، الصفحة 63-82

مریم اختیاری؛ حمیدرضا مشایخی؛ مصطفی کمالجو


2. نشانه‌شناسی پدیدة «کودک جنگ» در شعر محمود درویش

المجلد 11، العدد 37، الربيع 1437، الصفحة 89-113

حسین عابدی؛ تورج زینی وند؛ علی سلیمی؛ فاطمه کلاهچیان