الكلمات الرئيسية = قرآن کریم
عدد المقالات: 15
1. ترسیم انسجام واژگانی در اسلوب تعدد حال مفرد قرآنی (با رویکرد معناشناسی بلاغی)

المجلد 15، العدد 51، الصيف 2019، الصفحة 83-102

یداله حیدری؛ سید رضا سلیمان زاده نجفی


2. مطالعة مدل‌های شناختی زمان در متن قرآن بر اساس نظریة استعارة مفهومی

المجلد 15، العدد 50، الربيع 2019، الصفحة 123-144

مرتضی قائمی؛ اختر ذوالفقاری


3. الحذف فی التعبیر القرآنی ومکانته فی الترجمة الفارسیة (حذف الفعل نموذجاً)

المجلد 12، العدد 41، الربيع 1438، الصفحة 39-60

اصغر شهبازی؛ حمید احمدیان


4. دلالة الایثار فی القرآن الکریم

المجلد 10، العدد 32، الشتاء 1436، الصفحة 89-105

علی رفیعی؛ سیّد حسین سیّدی


5. بررسی ضمایر شأن و قصه در قرآن کریم

المجلد 9، العدد 29، الربيع 1435، الصفحة 125-148

محمدعلی سلمانی مروست؛ مهدیه جعفری ندوشن


6. سبک‌شناسی استعاره‌ی تمثیلیه در قرآن کریم

المجلد 9، العدد 29، الربيع 1435، الصفحة 21-45

قادر قادری


7. بررسی انسجام و پیوستگی در سوره‌ی صف با رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرا

المجلد 9، العدد 27، الشتاء 1435، الصفحة 65-95

طاهره ایشانی؛ معصومه نعمتی قزوینی


8. رمز و راز واژه¬ی قلب در قرآن کریم (حقیقت یا مجاز)

المجلد 8، العدد 22، الصيف 1433، الصفحة 99-120

محمّدنبی احمدی؛ عباس حاج زین العابدینی


9. خلق المشهد و وظیفته الفنیة فی قصة سلیمان(ع) علی أساس سورة «النمل» المبارکة

المجلد 8، العدد 22، الصيف 1433، الصفحة 75-98

علی باقر طاهری نیا؛ مریم بخشی؛ روح الله مهدیان طرقبه


10. «إلی» الجارة ولطائفها فی القرآن الکریم

المجلد 6، العدد 16، الخريف 1431، الصفحة 1-12

بهنوش اصغری؛ محمد فاضلی؛ کبری روشنفکر


11. الرد علی ادعاءات المستشرقین حول الاخطاء النحویة فی القرآن الکریم

المجلد 6، العدد 16، الخريف 1431، الصفحة 97-117

عبد الحسین فقهی؛ علی رضا فرازی


12. دراسة حول معنی « ویکأنّ » و« کأنّ ... بـ ... » و إعرابهما فی ضوء القرآن و نهج البلاغة

المجلد 6، العدد 15، الصيف 1431، الصفحة 95-112

السیـد علی میرلوحی؛ أختر علوی


13. البلاغة الادبیة فی کلام الله تعالی و دورها فی ترجمة الآیات القرآنیة

المجلد 5، العدد 12، الخريف 1430، الصفحة 155-169

کریم زمانی جعفری؛ صالح زمانی جعفری


14. القسم فی اللغة العربیّة و استعماله فی القرآن الکریم

المجلد 3، العدد 8، الخريف 1428، الصفحة 141-163

غلامرضا کریمی‌فرد؛ حجت هاشمی شیری


15. بازتاب قرآن کریم در ضرب المثلهای فارسی

المجلد 2، العدد 5، الشتاء 1427، الصفحة 109-136

حسن ذوالفقاری