الكلمات الرئيسية = قرآن کریم
1. ترسیم انسجام واژگانی در اسلوب تعدد حال مفرد قرآنی (با رویکرد معناشناسی بلاغی)

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول، استمارة إلكترونية متاحة 29 May 2019

یداله حیدری؛ سید رضا سلیمان زاده نجفی


2. مطالعة مدل‌های شناختی زمان در متن قرآن بر اساس نظریة استعارة مفهومی

المجلد 15، العدد 50، الربيع 2019، الصفحة 123-144

مرتضی قائمی؛ اختر ذوالفقاری


3. الحذف فی التعبیر القرآنی ومکانته فی الترجمة الفارسیة (حذف الفعل نموذجاً)

المجلد 12، العدد 41، الربيع 1438، الصفحة 39-60

اصغر شهبازی؛ حمید احمدیان


4. دلالة الایثار فی القرآن الکریم

المجلد 10، العدد 32، الشتاء 1436، الصفحة 89-105

علی رفیعی؛ سیّد حسین سیّدی


5. بررسی ضمایر شأن و قصه در قرآن کریم

المجلد 9، العدد 29، الربيع 1435، الصفحة 125-148

محمدعلی سلمانی مروست؛ مهدیه جعفری ندوشن


6. سبک‌شناسی استعاره‌ی تمثیلیه در قرآن کریم

المجلد 9، العدد 29، الربيع 1435، الصفحة 21-45

قادر قادری


7. بررسی انسجام و پیوستگی در سوره‌ی صف با رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرا

المجلد 9، العدد 27، الشتاء 1435، الصفحة 65-95

طاهره ایشانی؛ معصومه نعمتی قزوینی


8. رمز و راز واژه¬ی قلب در قرآن کریم (حقیقت یا مجاز)

المجلد 8، العدد 22، الصيف 1433، الصفحة 99-120

محمّدنبی احمدی؛ عباس حاج زین العابدینی


9. خلق المشهد و وظیفته الفنیة فی قصة سلیمان(ع) علی أساس سورة «النمل» المبارکة

المجلد 8، العدد 22، الصيف 1433، الصفحة 75-98

علی باقر طاهری نیا؛ مریم بخشی؛ روح الله مهدیان طرقبه


10. «إلی» الجارة ولطائفها فی القرآن الکریم

المجلد 6، العدد 16، الخريف 1431، الصفحة 1-12

بهنوش اصغری؛ محمد فاضلی؛ کبری روشنفکر


11. الرد علی ادعاءات المستشرقین حول الاخطاء النحویة فی القرآن الکریم

المجلد 6، العدد 16، الخريف 1431، الصفحة 97-117

عبد الحسین فقهی؛ علی رضا فرازی


12. دراسة حول معنی « ویکأنّ » و« کأنّ ... بـ ... » و إعرابهما فی ضوء القرآن و نهج البلاغة

المجلد 6، العدد 15، الصيف 1431، الصفحة 95-112

السیـد علی میرلوحی؛ أختر علوی


13. البلاغة الادبیة فی کلام الله تعالی و دورها فی ترجمة الآیات القرآنیة

المجلد 5، العدد 12، الخريف 1430، الصفحة 155-169

کریم زمانی جعفری؛ صالح زمانی جعفری


14. القسم فی اللغة العربیّة و استعماله فی القرآن الکریم

المجلد 3، العدد 8، الخريف 1428، الصفحة 141-163

غلامرضا کریمی‌فرد؛ حجت هاشمی شیری


15. بازتاب قرآن کریم در ضرب المثلهای فارسی

المجلد 2، العدد 5، الشتاء 1427، الصفحة 109-136

حسن ذوالفقاری