طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
ادبي
کارکرد ترجمه در ايجاد تعامل بين ايران و کشورهاي عربي با توجه به تجربة تاريخي آن

فرهاد رجبي

المجلد 15، العدد 50 ، يونيو 2019، ، الصفحة 145-162

المستخلص
  ترجمه، به عنوان پلي ارتباطي بين ملت‌ها، همواره زمينه‌ساز انتقال تجربه‌هاست. اين انتقال در صورت تداوم، مي‌تواند از صرف نقل يک متن، به بستري مناسب براي ايجاد تعامل تبديل شود. تجربة تاريخي، در اثر نهضت ترجمه، به‌ويژه در دوره عباسي که مصادف است با شکل‌گيري دوره طلايي تمدن اسلامي، نشان مي‌دهد استفاده از دستاوردها و ظرفيت‌هاي ديگر ...  أكثر

ادبي
گفتمان فرهنگي عربي دربارة ايران؛ با تکيه بر آثار سه نمايشنامه‌نويس عرب

فاطمه پرچکاني

المجلد 14، العدد 49 ، مارس 2019، ، الصفحة 179-198

المستخلص
  هنر، علاوه بر تجسم زيبايي و بيان جلوه‌هاي مطبوع انساني، همواره عنصري قدرتمند براي ايجاد رابطه بين فرهنگ‌ها و زبان‌ها بوده‌است. از ميان انواع هنر، نمايشنامه، در شکل امروزي‌اش، نوع جديدتري محسوب مي‌شود که به نظر مي‌رسد با توجه به ساختار و هويت خود، در ارائة گفتمان ويژة يک نويسنده يا يک ملت نسبت به ملت ديگر ظرفيت بالاتري دارد؛ به‌ويژه ...  أكثر

گروه‌هاي زبان و ادبيات عربي، حلقة مفقودة توسعة صنعت گردشگري ايران با کشورهاي عربي

علي ضيغمي

المجلد 14، العدد 47 ، سبتمبر 2018، ، الصفحة 137-156

المستخلص
  يکي از مهم‌ترين منابع تأمين درآمد هر کشور، در کنارِ گرفتن ماليات، صادرات و توسعة صنعت گردشگري است که هر دو باعث ورود ارز به کشور مي‌شود؛ ازاين‌رو مي‌توان از طريق معرفي جاذبه‌هاي گردشگري و دستاوردهاي اقتصادي، پزشکي، علمي و ... کشور به زبان‌هاي ديگر به‌ويژه زبان عربي، باعث افزايش ارتباط دوسويه با کشورهاي عربي و توسعة صنعت گردشگري ...  أكثر

نقش دانش‌آموختگان رشتة زبان و ادبيات عربي در توسعة تجارت الکترونيک با کشورهاي عربي (مطالعة موردي کشور عراق)

حبيب کشاورز

المجلد 12، العدد 39 ، ديسمبر 1437، ، الصفحة 253-272

المستخلص
  امروزه همراه با توسعة اينترنت، تجارت الکترونيک نيز به يک ضرورت و پديدة بين‌المللي تبديل شده که با استفاده از ظرفيت‌هاي آن مي‌توان با معرفي محصولات و خدمات خود به جهان، سهم زيادي در توسعة صادرات غيرنفتي و در کنار آن ايجاد اشتغال براي جوانان اين مرزوبوم داشت. با توجه به موقعيت ايران، کشورهاي عربي ازجمله عراق مي‌توانند يکي از مهم‌ترين ...  أكثر