الكلمات الرئيسية = رشتة زبان و ادبیات عربی
عدد المقالات: 3
3. ظرفیت‌ها، راهکارها و اصول کارآفرینی و تجاری‌سازی در رشتة زبان و ادبیات عربی

المجلد 12، العدد 38، الصيف 1437، الصفحة 231-248

روح الله صیادی نجاد؛ امیر حسین عبدلی