الكلمات الرئيسية = قرآن
عدد المقالات: 10
2. معناشناسی حذف نون در مضارع مجزوم کَانَ با تکیه بر آیات قرآنی

المجلد 13، العدد 42، الصيف 1438، الصفحة 153-174

سید ابوالفضل سجادی؛ عباد محمدیان


3. خوانشی انتقادی ـ جامعه‌شناختی از رخداد بینامتنی قرآنی در شعر محمد بن عبدالمطلب

المجلد 12، العدد 40، الشتاء 1438، الصفحة 143-166

ابوالحسن امین‌مقدسی؛ طاهره حیدری


4. تأثیر قرائت‌های قرآنی بر شکل‌گیری دیدگاه‌های نحویان

المجلد 12، العدد 39، الخريف 1437، الصفحة 131-154

کاوس روحی برندق؛ سید امیر فضیلت جو؛ سید سجاد غلامی


5. بررسی کارکردهای ساختار اشتغال در قرآن کریم

المجلد 12، العدد 39، الخريف 1437، الصفحة 155-180

محمد علی سلمانی مروست؛ الهه السادات میرحسینی


6. تبیین معنای «فتنه» در آیات مشتمل بر مادة فتنه با تأکید بر معنای کفر، شرک و ارتداد

المجلد 11، العدد 37، الربيع 1437، الصفحة 115-135

کاوس روحی برندق؛ ugd بیدسرخی


7. روش‌شناسی ترجمه‌ی تضمین نحوی در برخی ترجمه‌های معاصر قرآن کریم

المجلد 10، العدد 30، الصيف 1435، الصفحة 135-154

علی حاجی‌خانی؛ توحید پاشائی


8. البحث عن الدور الوظیفی لحروف الجر الزائدة فی عشرة الأجزاء الأولی من القرآن المجید

المجلد 8، العدد 21، الشتاء 1433، الصفحة 61-80

محمد ابراهیم خلیفة الشوشتری؛ لیلا نوابی قمصر


9. القلب فی القرآن و الأدب العربی: حقیقة أم مجاز؟

المجلد 5، العدد 13، الشتاء 1431، الصفحة 129-154

یحیی معروف


10. استدعاء الشخصیات القرآنیة فی دیوان بدوی الجبل

المجلد 5، العدد 11، الشتاء 1430، الصفحة 1-19

عبدالغنی ایروانی زاده؛ احمد نهیرات