الكلمات الرئيسية = اللغة العربیة
عدد المقالات: 13
1. نقش گروه‌های زبان و ادبیات عربی در شکوفایی صنعت گردشگری با تأکید بر شمال و جنوب خلیج‌فارس

المجلد 15، العدد 51، الصيف 2019، الصفحة 143-160

رقیه رستم پورملکی؛ مهناز اعتضادی فر


3. چالش تجاری‌سازی آموزش زبان عربی در ایران

المجلد 12، العدد 40، الشتاء 1438، الصفحة 213-234

فرهاد رجبی


4. فرایند وام‌گیری و تعامل واژگانی بین زبان فارسی و زبان عربی

المجلد 12، العدد 38، الصيف 1437، الصفحة 127-148

ولی الله شجاع پوریان


5. نقش زبان عربی در بهبود گردشگری سلامت در ایران

المجلد 11، العدد 37، الربيع 1437، الصفحة 213-228

هدا قرئلی؛ ماجد نجاریان


6. بازخوانی الگو‏های واژه‏سازی یا تولید در زبان عربی

المجلد 11، العدد 37، الربيع 1437، الصفحة 175-194

کلثوم صدیقی


7. نقش گروه‌های زبان و ادبیات عربی در توسعه کارآفرینی

المجلد 11، العدد 35، الخريف 1436، الصفحة 191-214

مصطفی جوانرودی؛ نسیم شریفی


9. دور اللغة العربیة فی انتقال الکلمات الفارسیة الی اللغات الاروبیة

المجلد 6، العدد 15، الصيف 1431، الصفحة 63-80

فردوس آقاغلزاده؛ حسین داوری


10. خلق دور إیجابی للأقسام اللغة العربیة وآدابها فی تنمیة الجامعة العلمیة

المجلد 6، العدد 14، الربيع 1431، الصفحة 119-138

فرامرز میرزایی؛ علی سلیمی


11. «التداخل اللغوی» و تأثیره فی الأخطاء الکتابیة لطلاب اللغة العربیة من الناطقین بالفارسیة

المجلد 4، العدد 10، الخريف 1429، الصفحة 77-100

نرگس گنجی؛ مریم جلائی پیکانی


12. معانی «که» فی اللغة الفارسیة و ما یعادلها فی العربیة

المجلد 4، العدد 9، الربيع 1429، الصفحة 1-14

علیرضا محمدرضایی


13. القسم فی اللغة العربیّة و استعماله فی القرآن الکریم

المجلد 3، العدد 8، الخريف 1428، الصفحة 141-163

غلامرضا کریمی‌فرد؛ حجت هاشمی شیری