الكلمات الرئيسية = توفیق الحکیم
عدد المقالات: 4
1. دراسة مقارنة لمسرحیتی بیجمالیون ("الصراع بین الفن والحیاة" نموذجاً)

المجلد 14، العدد 46، الربيع 2018، الصفحة 59-80

حسین ابویسانی؛ حسین جوکار


2. بررسی شیوه‌های به‌کارگیری واگویه‌ی درونی در پیشبرد روایت رمان «حمار الحکیم» اثر توفیق الحکیم

المجلد 9، العدد 29، الربيع 1435، الصفحة 101-123

حسن گودرزی لمراسکی؛ حسین یوسفی آملی؛ فاطمه خرمیان


3. جلوه‌های مکالمه‌گرایی در «اهل الکهف» اثر توفیق الحکیم

المجلد 8، العدد 23، الصيف 1433، الصفحة 99-123

حسین یوسفی (آملی)؛ فاطمه خرمیان


4. توفیق الحکیم: زندگی، آثار

المجلد 1، العدد 4، الخريف 1426، الصفحة 91-118

نرگس قندیل زاده