تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

پژوهشی انتقادی اجتماعی رمان "ناقة صالحة" اثر سعود السنعوسی بر اساس رویکرد ساختارگرایی تکوینی

khalil hamdawi؛ ali khezri؛ محمد جواد پورعابد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.146509

چکیده
  نقد جامعه‌ شناختی شکلی از  نقد ادبی است که می‌ کوشد ادبیات را در چارچوب اجتماعی گسترده‌تری قرار دهد. تجزیه و تحلیل رابطه ادبیات و جامعه پایه و اساس  ظهور نقد جامعه شناسی ادبیات است و این رویکرد بر ساختار تأثیر ادبی و رابطه آن با جامعه تمرکز دارد. رویکرد ساختارگرایی تکوینی بر این باور است که تفکر جمعی، خالق اثر ادبی است؛ در حالی ...  بیشتر

بررسی رغبت دانشجویان زبان عربی در دانشگاه‌های ایران به یادگیری ادبیات معاصر عربی.

امین نظری تریزی؛ سید فصل الله میر قادری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1400

https://doi.org/10.22034/iaall.2021.140276

چکیده
  بررسی رغبت دانشجویان زبان عربی در دانشگاه‌های ایران به یادگیری ادبیات معاصر عربی چکیدهدرس ادبیات معاصر عربی به خاطر تأثیر چشمگیرش در پیشبرد مهارت‌های زبانی و نقش برجستۀ آن در ابعاد فرهنگی و فنی، در آموزش زبان بیگانه اهمیت فراوانی دارد؛ از این رو افزایش رغبت دانشجویان به این واحد درسی ضروری به نظر می‌رسد؛ با توجه به این مسئله پژوهش ...  بیشتر

تقابل خاص‌گرایی فرهنگی و جهانی‌شدن در رمان الجزایر خوانشی الگو گرایانه از رمان ریح الجنوب

زهرا صادقی؛ کبری روشنفکر؛ فرامرز میرزائی؛ خلیل پروینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1400

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.143587

چکیده
  جهانی شدن فرهنگی از جمله پدیده‌های مهم و تاثیرگذار دوران معاصر است که از دهه 70 ميلادی بر روند رمان‌نویسی در الجزاير تأثیر گذاشت و باعث شد نویسندگان این کشور برای مقابله با هجمه فرهنگی اين پدیده به خاص‌گرایی فرهنگی روی‌ بیاورند. اما نکته قابل تامل در مورد رما‌ن‌های دهه هفتاد این است که نویسندگان الجزایری با وجود اهتمام به خاص‌گرایی‌فرهنگی، ...  بیشتر

التحليل النفسي للألوان الشعرية في شعر محمد عفيفي مطر بناء علی اختبار ماکس لوشر

حميدرضا مشايخي؛ سوگل عسکری کاسب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.150512

چکیده
   یُعدّ اللون من الظواهر الّتي تتواصل بین داخل الإنسان وخارجه والدراسة السیکولوجیة للألوان طریقة جیدة لتحلیل ردود أفعال الإنسان تجاهها. واختبار ماکس لوشر الثمانية هو إحدی الاختبارات العلمیة للتحلیل النفسي التي تعتمد علی بیانات وأرقام من ثمانیة ألوان مختلفة والألوان بما فیها من معان مختلفة تستخدم علی نطاق واسع فی الشعر وتکشف ...  بیشتر

تحلیل شخصیت اصلی رمان الخبز الحافی بر اساس نظریه سلسله مراتب نیازهای انسان آبراهام مزلو

حبیب کشاورز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.150513

چکیده
  نظریه سلسله مراتب نیازهای آبراهام مزلو یکی از نظریه‌های مشهور انسان‌شناسی است. در این نظریه نیازهای انسان به ترتیب به پنج دسته نیازهای فیزیولوژیکی، نیاز به امنیت، نیازهای عاطفی و احساسی، نیاز به احترام و نیاز خودشکوفایی تقسیم می شود. بر طبق نظریه مزلو، ابتدا باید نیازهای قاعده هرم برطرف شود تا نیازهای رأس هرم ظهور یابد؛ یعنی انسان ...  بیشتر

بررسی استعاره‌های بصری و چندوجهی در پوسترهای عربی اربعین حسینی بر اساس رویکرد شناختی فورس‌ویل

حسن اسماعيل زاده باوانی؛ علی صیادانی؛ علی مصطفی نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.151887

چکیده
  توسعه نظریه استعاره شناختی توسط لیکاف و جانسون، تحقیقات زیادی در مورد استعاره ایجاد کرد و توسط فورس‌ویل با پژوهش در مورد استعاره بصری و چندوجهی دنبال شد. این‌مطالعه در یک‌روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی تناسب شیوه فورس‌ویل برای تحلیل پوسترهای عربی اربعین، بیان شباهت مبدا و مقصد در استعاره‌های چندوجهی، در جهت انتقال مفاهیم فرهنگی ...  بیشتر

ُبعد بازنمایی در تصاویر کتاب‌های عربی متوسطه اول

بهنام آقايي نژاد؛ مريم جلائي

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.152267

چکیده
  از آنجايي که در متون آموزشی، تصاویر نقش قابل توجهي را ایفا می‌کنند لذا کاربست روشمند آن می‌تواند موجب تسهیل یادگیری و افزایش عملکرد شناختی فراگیران شود. در پژوهش حاضر، تصاویر کتاب‌های عربی متوسطه اول از لحاظ ابعاد مختلف بازنمایی شامل بُعد فرایند، شخصیت و محیط بر اساس نشانه شناسی اجتماعی کرس و ون لیوون (2006) و نيز چگونگی انتقال معنای ...  بیشتر

تحلیل روانکاوانۀ شخصیّت‌ «فؤاد حلمی» در رمان لیلة النهر بر اساس نظریۀ شخصیّت کارن هورنای

جهانگیر امیری؛ فرشته جمشیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.152489

چکیده
  رمان للية النهر اثر علی احمد باکثیر که ترسیم‌گر نظام فاسد سرمایه‌داری مصر در جنگ جهانی دوم است. شخصیت اصلی این داستان «فؤاد حلمی» است که با نوعی از روان‌رنجوری برخاسته از جامعه و محیط اطرافش روبرو است. نظریۀ شخصیّت کارن هورنای و دیدگاه‌های نقدی او در مورد شخصیّت روان رنجور، زمینه را برای نقد روان شناسی آثار ادبی و شخصیّت‌های ...  بیشتر

رویکرد صورت‌گرایی روسی در آراء نقدی جاحظ

شلیر احمدی؛ حجت رسولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.153272

چکیده
  جاحظ، از پیشاهنگان نقد ادبی قدیم، از نقد ذوقی صرف عبور کرده؛ مهم‌ترین مبانی نقدی را مطرح ساخته و از تأثیر‌گذارترین ناقدان در سوق دادن نقد ادبی به ‌سمت نقد بلاغی است. وی به‌عنوان یک ادیب متکلم معتزلی، که برای اثبات اعجاز قرآن به نظم و مبانی زیبایی‌شناختی آن می‌پردازد، در ارزیابی اثر ادبی نیز به زیبایی شکلی توجه دارد تا بدانجا که ...  بیشتر

بررسی تأثیر کوتاه‌مدت و بلندمدت رویکرد تکلیف‌محور در ارتقای توانش دستوری عربی‌آموزان ایرانی

راضیه رفیعی؛ داریوش نژاد انصاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1401

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.154789

چکیده
  هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی تأثیر کوتاه‌مدت وبلندمدت رویکرد تکلیف‌محور در آموزش زمان‌های فعلی عربی به عربی آموزان ایرانی است. روش پژوهشی اتخاذ شده از نوع شبه تجربی است. شرکت‌کنندگان شامل 40 دانش‌آموز دختر و 40 دانش‌آموز پسر سال یازدهم رشته‌ی علوم انسانی در شهر فلاورجان، استان اصفهان است. هشت زمان فعلی شامل ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی ...  بیشتر

بررسی و تحلیل هجویات ابن‌رومي با تکیه بر مکانیسم‌های دفاعی–روانی فروید

جواد عابدی؛ hassan majidi؛ mohammad ghafourifar

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.155156

چکیده
  نقد روانشناسی متون ادبي و آثار هنري براي شناخت شخصيت صاحب اثر، يکي از برجسته‌ترين روش‌هاي نقدي است. این نوع از نقد ادبی می‌کوشد تا با تبیین جریان باطنی و احوال درونی شاعر، تأثیری که محیط، جامعه و سنن در تکوین این جریان‌ها داشته را مطالعه کند. فرويد به‌عنوان بنيان‌گذار روانكاوي توانست با تحليل رواني مؤلف از خلال آثارش، قرائت تازه‌اي ...  بیشتر

کاربرد بینامتنی شعر در نامه فاضل گروسی به محمدسعید رضوی همدانی

سید حسین مرعشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.156090

چکیده
  نثر ادبی عربی معاصر در ایران، موضوع مهم و ناشناخته­ای است که تاکنون به آن پرداخته نشده است. از میان انواع این­گونه ادبی، در این دوره، نامه­های عربی، از نظر کمیت، از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. از جمله نامه­های قابل توجه در اوایل این دوره نامه­ای است که فاضل گروسی برای دوست خود محمدسعید رضوی همدانی معروف به آقاسعید مجتهد ...  بیشتر

اثر بخشی کاربست داستان کودک در تقویت مهارت خوانداری به زبان عربی در مقطع متوسطه اول در مدارس ایران (بررسی موردی مدارس شهرستان نور مازندران)

محمد کلاشی؛ فرامرز میرزایی؛ عیسی متقی زاده؛ غلامرضا کیانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.157547

چکیده
  زبان داستان، از جمله داستان کودک، جذابيت هنري دارد واز ديگر انواع ادبي به زبان معيار نزديکتر است، از اين‌رو منبع مناسبي براي تدوين مواد آموزشی زبان عربی به کودکان و نوجوانان به‌شمار مي‌رود. با اين وجود، در متون آموزشي آموزش زبان عربی به کودکان و نوجوانان فارسی زبان، از داستان عربی کودک کمتر استفاده شده است. این نوشتار مي‌کوشد با ...  بیشتر

مقایسه‌ی تطبيقی ترجمه‌های فارسی و عربی خوشه های خشم براساس الگوی وینی وداربلنه

سید اسماعیل قاسمی موسوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.157861

چکیده
  رمان خوشه‌های خشم از آثار ادبی مشهوری به‌شمار می‌رود که به زبان‌های مختلفي در جهان ترجمه شده که از جمله‌ی آن زبان‌ها فارسی و عربی است وهمین بر اهمیت این رمان، ترجمه‌های آن وبررسی این ترجمه‌ها دلالت می‌کند. همچنین بررسی این ترجمه‌های فارسی و عربی، علاوه بر سبک هرکدام از این ترجمه‌ها، می‌تواند وجوه شباهت و اختلاف را در ترجمه ...  بیشتر

المجاز و الاستعارة المفهومیة للحرب في ديوان حاتم الطائي؛ بمقاربة عرفانيّة

sayyed mahmoud Mirzaee Al-Hoseini؛ شیرین پورابراهیم؛ طیبه فتحی ایرانشاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.157862

چکیده
      علم اللغة المعرفي کأحد الفروع الجديدة بين التخصصات، يدرس العلاقة بين الذّهن واللغة معبّرًا عن اللغة کمظهر من مظاهر الذّهن البشري؛ لهذا من الممکن التّعرّف إلی عقلية الشّعراء الجاهليين وفقاً لبيئتهم وأسلوب حياتهم من خلال التأمّل العميق في الأشعار العربية الجاهليّة. حاتم الطائي هو أحد الشعراء العرب في العصر الجاهلي الذي ...  بیشتر

دراسة مابعد الكولونية الدونية لمكونات الصوت والهوية والقوة في رواية "عرس الزين" للطيب صالح بناءً على نظرية غاياتري سبيفاك

آزاده قوامی؛ اشرف چگینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1401

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.158491

چکیده
  يعدّ نقد مابعد الاستعمار أحد الاتجات الهامة في مجال الدراسات الثقافية والأدبية. ويعتبر سبيفاك من مؤسسي نظرية ما بعد الاستعمارالدونية. وهو من خلال دراسة أساليب الاستعمار الحديث والاستغلال الداخلي وتأثيره على مجتمعات العالم الثالث، قام بتعريف أساليب الاستعمار وعواقبه وتبعاته. يعتقد سبيفاك أن نشر التحيز العرقي والجنساني وتقاليد ...  بیشتر

دراسة العلامات البناءة لمفهوم السلام في أشعار أدهم عادل دواوین (کتاب المجانین، هذا الکون سیء السمعة، نصوصى ليست لكم بوح الصعاليك) علی ضوء نموذج بيرس السيميائي

پيمان صالحي؛ مسلم خزلي

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.158752

چکیده
  العالم داخل النص مليء بالمجهولات التي يتم تمثيلها وكشفها عبر اكتشاف العلامات اللغوية. السيميائية الأدبية، من خلال دراسة نشاطات داخل النص، تستخرج أغراضها الثانوية وتعبر عن المعنى والغرض الرئيسي للقصیدة والمتلقي يصل إلى فهم عميق لمعنى الشعر. تُعتَبرُ نظرية بيرس السيميائية إحدي النماذج المناسبة لنقد الأعمال الأدبية؛ فيها يتناول ...  بیشتر

تحلیل العناصر الثقافية في ترجمة رواية «شازده احتجاب» على أساس فئات تسعة

فرشته افضلی؛ علیرضا عرب عامری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.160894

چکیده
  قامَ بيتر نيومارك بتقسيم العناصرِ الثقافية إلى خمسَ فئاتٍ: علمِ البيئة؛ الثقافة المادية؛ الثقافة الاجتماعية؛ المؤسسات؛ الرسوم؛ الإيماءات و العاداتِ عندَ التكلم. أشارَ الهاشمي و غضفري‌مقدم في مقالةِ «توطينُ نموذجِ عناصرِ نيومارك الثقافيةِ الخمسةِ» إلى أنّهُ في تحليلِ بعضِ البياناتِ، هناك حالاتٍ نظرًا للاختلاف الثقافي بين ...  بیشتر

بررسی جایگاه کارآفرینی در ضرب‌المثل‌های عربی: با رویكردی بلاغی

عبدالباسط عرب يوسف آبادي؛ علی اکبر احمدی چناری؛ سحر دهقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.160916

چکیده
  در جهانی كه پیوسته در حال رشد و تحول است، مقولة كارآفرینی نقشی مهم در جریان توسعة جوامع دارد. این مقوله یكی از محورهای موردتأكید در فرهنگ عامیانه و ادبیات شفاهی به‌شمار می‌آید. ضرب‌المثل نمونه‌ای برجسته از فرهنگ عامیانه است كه با ساختاری كوتاه و آهنگین و برگرفته از داستانی عامیانه به پدیده‌های مختلف جامعه اشاره دارد. در برخی از ...  بیشتر

جماليات الاختلاف في فواصل الآيات في الآيات المتشابهة

محمدعلی کاظمی تبار؛ محمدرضا باغبان زاده امشه؛ فاطمه سرچاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.161810

چکیده
  يَشتملُ القرآنُ الكريم على عجائبَ و جمالٍ ساحرٍ لاتنتهي في مجالِ التعبير و الأدب. يتمّ التعبيرُ عن بعضِ هذا الجمال في شكل آياتٍ متشابهة مِن حيثُ الموضوعِ و البنية المعجميةِ و لاتختلفُ إلا قليلاً في الأحرُفِ أو الكلماتِ، والتي تسمّى "الآيات المتشابهة حرفيًا". ممّا لا شك فيه أنَّ ترتيبَ الكلماتِ في آياتِ القرآنِ الكريم، قد تمّ عَلى ...  بیشتر

تحلیل انتقادی گفتمان‌ مقاومت، اشغالگری و خیانت در فیلم سینمایی «عمر» از منظر لاکلائو و موفه

مرتضی براری رئیسی؛ ابوالحسن امين مقدسي؛ شهريار نيازي؛ سعد الله همايوني

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

https://doi.org/10.22034/iaall.2023.362595.2730

چکیده
  دغدغه‌ی اشغالگری در جهان اسلام، به ویژه فلسطین، یکی از موضوعات مهمی است که گفتمان‌های بسیاری برای حل آن شکل گرفته است. تا جایی که این موضوع در سینمای فلسطین که خود جلوه‌ای از هنر و ادبیات مقاومت است، نمود پیدا کرده است. مسألة اصلی که این پژوهش به دنبال واکاوی ابعاد آن است، چگونگی بازتاب مسائل سیاسی و اجتماعی در فیلم فلسطینی «عمر» ...  بیشتر

قدرت تولید معنا و تراوشات معنایی اعتقادی در غدیریه أبو تمام الطایی (رویکردی سبکی ساختاری)

محمدحسن امرائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/iaall.2023.301610.2722

چکیده
  مطالعه سبک‌شناختی یکی از روشهای زبانی مدرن است که در نتیجه تحولات زبانی قرن‌های اخیر پدیدار شد. این یک استراتژی برای به دست آوردن قدرت تولید معنایی است که انرژی زبان را منفجر می کند و عناصر آن را در موقعیت‌های زیباشناختی خارج از فرم معيار زبان قرار می‌دهد که منجر به ویژگی‌های ارزشمند سبکی و معنایی متن مي‌شود. سبک‌شناسی در اصل یک ...  بیشتر