نقش گروه‌های زبان و ادبیات عربی در توسعه کارآفرینی

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

دانشگاه پیام نور

المستخلص

اگر چه کارآفرینی رویکرد جدید در نظام آموزش عالی است؛ اما فراوانی دانش‌آموختگان فاقد توانایی‌های فردی و مهارت‌های لازم برای راه‌اندازی کسب‌وکار مناسب، آن را چالش می‌کشد. زبان عربی، علاوه بر ایـنکـه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی است و با زبان فارسی کاملاً آمیخته است، ضروری‌ترین ابزار دادوستد علمی و فرهنگی در بیشتر رشته‌های علوم انسانی ازجمله علوم قرآنی، فقه، فلسفه، اقتصاد، تاریخ، الهیات، و... است. ازاین‌رو گروه‌های زبان و ادبیات عربی دانشگاه‌ها می‌توانند با اقداماتی از قبیل: اصـلاح سرفصل‌های درسی و ایجاد درس‌های جدید متناسب با نیاز جامعه، به‌روز کردن خلاقیت‌ها و ِ، ایجاد گرایش‌های جدید و میان‌رشته‌ای، توجه به ویژگی‌های کارآفرینانة دانشجویان برای ترویج قابلیت‌های کارآفرینی در دانشجویان این رشته گام بردارند، تا ضمن همسویی با دنیای کار و پیش‌بینی نیازهای اجتماعی، ظرفیت‌های کارآفرینی، ابتکار و خلاقیت را در نیروی انسانی توسعه دهند و امکان اشتغال دانش‌آموختگان رشته زبان و ادبیارا فراهم سازند. این پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی است و در آن برای جمع‌آوری  اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و انجام مصاحبه با صاحب‌نظران رشته‌ کارآفرینی استفاده شده‌است.

الكلمات الرئيسية