کار آفرینی برای زبان دانان عربی در حوزه گردشگری

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

دانشجو دکتری دانشگاه الزهرا(س)

المستخلص

ایران جزء ده کشور برتر جهان از نظر جاذبه‌های گردشگری تاریخی، طبیعی، فرهنگی، و دینی است. طی سالیان اخیر این جاذبه‌ها توجه گردشگران جهان را به‌ویژه از جهان عرب و شیعیان به خود جلب کرده‌است. واقعیت آن است که ظرفیت‌های جذب گردشگر از کشورهای عربی به ایران بسیار بیشتر از میزان موجود است. میان این ظرفیت و جمعیتِ جویای کار دانش‌آموختگان زبان و ادبیات عربی که می‌توانند در تحقق این ظرفیت‌ها نقش‌آفرین باشند، حلقة مفقوده‌ای بنام مهارت‌های کارآفرینی قرار دارد. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد پاسخ دادن به این پرسش است که زمینه‌ها، بایسته‌ها و راهکارهای کارآفرینی زبان‌دانان و دانش‌آموختگان زبان عربی در عرصه توریسم در کشور چیست؟ یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی ایران برای گردشگران عرب به‌خصوص شیعیان بسیار بالاست. بازنگری در برخی دروس رشته زبان و ادبیات عربی، تشکیل شرکت‌های گردشگری با محوریت به‌کارگیری دانش‌آموختگان زبان عربی، افزایش حمایت‌های دولتی از دانش‌آموختگان به‌خصوص با برگزاری دوره‌های مهارت‌افزایی و راهنمایی توریست، و تشکیل حلقه‌های همکاری میان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت امور خارجه، بخش فرهنگی سفارتخانه‌های عربی و انجمن زبان و ادبیات عربی، می‌تواند به افزایش کارآفرینی دانش‌آموختگان زبان و ادبیات عربی در عرصه گردشگری کمک کند.

الكلمات الرئيسية