طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلفون

دانشجو دکتري دانشگاه الزهرا(س)

المستخلص

ايران جزء ده کشور برتر جهان از نظر جاذبه‌هاي گردشگري تاريخي، طبيعي، فرهنگي، و ديني است. طي ساليان اخير اين جاذبه‌ها توجه گردشگران جهان را به‌ويژه از جهان عرب و شيعيان به خود جلب کرده‌است. واقعيت آن است که ظرفيت‌هاي جذب گردشگر از کشورهاي عربي به ايران بسيار بيشتر از ميزان موجود است. ميان اين ظرفيت و جمعيتِ جوياي کار دانش‌آموختگان زبان و ادبيات عربي که مي‌توانند در تحقق اين ظرفيت‌ها نقش‌آفرين باشند، حلقة مفقوده‌اي بنام مهارت‌هاي کارآفريني قرار دارد. اين مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي درصدد پاسخ دادن به اين پرسش است که زمينه‌ها، بايسته‌ها و راهکارهاي کارآفريني زبان‌دانان و دانش‌آموختگان زبان عربي در عرصه توريسم در کشور چيست؟ يافته‌هاي اين مقاله نشان مي‌دهد که ظرفيت‌ها و مزيت‌هاي نسبي ايران براي گردشگران عرب به‌خصوص شيعيان بسيار بالاست. بازنگري در برخي دروس رشته زبان و ادبيات عربي، تشکيل شرکت‌هاي گردشگري با محوريت به‌کارگيري دانش‌آموختگان زبان عربي، افزايش حمايت‌هاي دولتي از دانش‌آموختگان به‌خصوص با برگزاري دوره‌هاي مهارت‌افزايي و راهنمايي توريست، و تشکيل حلقه‌هاي همکاري ميان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، وزارت امور خارجه، بخش فرهنگي سفارتخانه‌هاي عربي و انجمن زبان و ادبيات عربي، مي‌تواند به افزايش کارآفريني دانش‌آموختگان زبان و ادبيات عربي در عرصه گردشگري کمک کند.

الكلمات الرئيسية