طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلفون

1 نويسنده مسوول

2 همکار

المستخلص

گردشگري، صنعتي است فرهنگي و پرسود کهنقش زبان در آن برجستهاست و تمامي عناصر پيوندميان ملت‌ها را در خود دارد. همچنين کارکردهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، و آييني آن نيز قابل توجه است. در گردشگريِ سلامت،زبان اهميت و جايگاه والايي دارد. چراکه گردشگر بيشترين تعامل و ارتباط را با مجموعة بزرگي از مردم مقصد دارد. اين تعامل گسترده ودوسويهمي‌تواند به پيوندهاي اجتماعي و فرهنگي نيز بينجامد.
پيشرفت‌هاي ايران در زمينه‌هاي متعدد علمي، سياسي، اقتصادي، و اجتماعي توجه ملل مسلمان رابه خود معطوف کرده‌است. گردشگري سلامت نيز يکي از مهم‌ترين دلايل مسافرت مسلمانان عرب به ايران است. در اين زمينه با چند پرسش روبه‌رو هستيم: نقش دانش‌آموختگان زبان عربي در توسعة صنعت گردشگري به‌ويژه گردشگري سلامت چيست؟ ظرفيت‌هاي اين صنعت در جذب دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصيلان زبان عربي چگونه است؟
بي‌شکدانش‌آموختگان زبان عربي حلقة واسط گردشگران سلامت و درمانگرانهستند که هم در مقام سفيران فرهنگ و تمدن ايران اسلامي و همدر مقام بازرگانان دستاوردهاي علمي کشور ايفاي نقش مي‌کنند و در دو فاز علمي و فرهنگي رسالت سترگي را بر عهده دارند.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية