پیشنهاد واحد درسی «کارگاه ترجمة متون مطبوعاتی عربی» در جهت کارآفرینی برای دانشجویان رشته عربی

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلف

وکالة أنباء فارس

المستخلص

یکی از دغدغه‌های دانشجویان رشتة زبان و ادبیات عربی ورود به بازار کار پس از فارغ‌التحصیلی یا حتی هم‌زمان با تحصیل است. طراحی واحد درسی «آموزش مهارت ترجمة متون مطبوعاتی عربی» و ایجاد «کارگاه ترجمه» با همکاری مراکز علمی (دانشگاه‌ها) و مراکز اشتغال (خبرگزاری‌ها، صداوسیما، روزنامه‌ها و مجلات) می‌تواند علاوه بر آشنا کردن دانشجویان با فضای حاکم بر مراکز اشتغال، مهارت آنها را در این زمینه تقویت کند و آنها را برای ورود به بازار کار آماده سازد. این نوشتار کوشیده‌است اهمیت «آموزش مهارت ترجمه مطبوعاتی عربی» را نشان دهد و نیز طرحی کاربردی از واحد درسی «کارگاه ترجمه» همراه با سرفصل‌های دروس ارائه دهد. برای این کار برخی تجارب «خبرگزاری فارس» دراین‌باره ذکر شد. با اجرای طرح «کارگاه ترجمه» با همکاری دانشگاه‌ها و خبرگزاری‌های معتبر و رسمی و برگزاری دورة «مترجمی/ خبرنگاری»، می‌توان در رفع موانع اشتغال دانشجویان زبان و ادبیات عربی گامی مهم برداشت.

الكلمات الرئيسية