بررسی فرصت‏های شغلی مرتبط با رشتة زبان عربی (بررسی موردی شهر مشهد)

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

المستخلص

شهر مشهد به برکت وجود حرم مطهر رضوی، داشتن امکانات پزشکی پیشرفته، و جاذبه‌های طبیعی، همه‌ساله میزبان بیش از یک‌ونیم میلیون گردشگر عرب‌زبان است که با اهدافی ازجمله: تفریح، زیارت، درمان و تجارت وارد این شهر می‌شوند. این خیل عظیم گردشگر می‌تواند بستر مناسبی برای اشتغال دانش‌آموختگان زبان عربی ایجاد کند. در این مقاله با توجه به همین نکته کوشیده‌ایم با استفاده از روش توصیفی و تحلیل آماری، فرصت‌های شغلی موجود برای دانش‌آموختگان زبان عربی را شناسایی کنیم، چالش‌های پیش روی آنان در ورود به بازار را واکاوی نماییم، و همچنین راه‌کارهای مناسبی را پیشنهاد دهیم.
نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که دو بخش دولتی و غیردولتی در حوزه‌های مختلف ازجمله «سازمان گردشگری، هتل‌داری، دفترهای خدمات مسافرتی، مراکز و مجموعه‌های تاریخی، بخش گردشگری سلامت و راهنمایی گردشگران، سازمان صداوسیما، و اوقاف» نیازمند دانش‌آموختگان زبان عربی هستند تا بتوانند از تخصص ایشان در این حوزه‌ها بهره ببرند.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية


کتابنامه

الف) عربی

الشمسان، أبوأوس ابراهیم (2010)، «صعوبات تعلّم العربیّة و تعلیمات عصر التقنیة»، المؤتمر الدولی للغة العربیة، مجموعة البحوث، ج1، جاکارتا: إصدار جامعة الأزهر الأندونیسیّة، صص 265-254.

 

ب) فارسی

کتاب‌ها

ابراهیم‌زاده، عیسی (1391)، اصول و فرایند برنامه‌ریزی راهبردی توسعة توریسم، مشهد: فردیز.

بامشکی، علی‌اصغر (1389)، انوار اهل‌بیت (ع) در ایران به همراه اماکن گردشگری، مشهد: استوار.

بختیاری، سعید (1380)، اطلس گردشگری و زیارتی مشهد مقدس، تهران: مؤسسة جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی.

شرکت قطارهای مسافربری رجا (1385)، همراه در سفر: راهنمای مشتاقان زیارت امام‌رضا و جاذبه‌های گردشگری خراسان، تهران: جهان‌تاب.

شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی (1389)، مشخصات کلی، برنامة آموزشی و سرفصل دروس بازنگری‌شدة دورة کارشناسی پیوستة زبان و ادبیات عربی، مصوب هفتصدوهفتادودومین جلسة شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) .

کریمی موغاری، زهرا (1376)، ارتباط متقابل نظام آموزشی و ساختارهای اقتصادی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

لایقی، محمود (1380)، کتاب اول خراسان: جاذبه‌های گردشگری مشهد، مشهد: پارس.

مقالات

عباسی، ‌مهوش و دیگران (1388)، «مشکلات یاددهی و یادگیری درس زبان انگلیسی دانش‏آموزان دورة متوسطه شهر اصفهان از دیدگاه دبیران»، مجلة پژوهش در برنامه‏ریزی درسی، ‌دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان، شماره‏ 22، تابستان صص 156-141.