طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلفون

1 دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه فردوسي مشهد

2 استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه حکيم سبزواري

المستخلص

شهر مشهد به برکت وجود حرم مطهر رضوي، داشتن امکانات پزشکي پيشرفته، و جاذبه‌هاي طبيعي، همه‌ساله ميزبان بيش از يک‌ونيم ميليون گردشگر عرب‌زبان است که با اهدافي ازجمله: تفريح، زيارت، درمان و تجارت وارد اين شهر مي‌شوند. اين خيل عظيم گردشگر مي‌تواند بستر مناسبي براي اشتغال دانش‌آموختگان زبان عربي ايجاد کند. در اين مقاله با توجه به همين نکته کوشيده‌ايم با استفاده از روش توصيفي و تحليل آماري، فرصت‌هاي شغلي موجود براي دانش‌آموختگان زبان عربي را شناسايي کنيم، چالش‌هاي پيش روي آنان در ورود به بازار را واکاوي نماييم، و همچنين راه‌کارهاي مناسبي را پيشنهاد دهيم.
نتايج به‌دست‌آمده نشان مي‌دهد که دو بخش دولتي و غيردولتي در حوزه‌هاي مختلف ازجمله «سازمان گردشگري، هتل‌داري، دفترهاي خدمات مسافرتي، مراکز و مجموعه‌هاي تاريخي، بخش گردشگري سلامت و راهنمايي گردشگران، سازمان صداوسيما، و اوقاف» نيازمند دانش‌آموختگان زبان عربي هستند تا بتوانند از تخصص ايشان در اين حوزه‌ها بهره ببرند.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

کتابنامه

الف) عربی

الشمسان، أبوأوس ابراهیم (2010)، «صعوبات تعلّم العربیّة و تعلیمات عصر التقنیة»، المؤتمر الدولی للغة العربیة، مجموعة البحوث، ج1، جاکارتا: إصدار جامعة الأزهر الأندونیسیّة، صص 265-254.

 

ب) فارسی

کتاب‌ها

ابراهیم‌زاده، عیسی (1391)، اصول و فرایند برنامه‌ریزی راهبردی توسعة توریسم، مشهد: فردیز.

بامشکی، علی‌اصغر (1389)، انوار اهل‌بیت (ع) در ایران به همراه اماکن گردشگری، مشهد: استوار.

بختیاری، سعید (1380)، اطلس گردشگری و زیارتی مشهد مقدس، تهران: مؤسسة جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی.

شرکت قطارهای مسافربری رجا (1385)، همراه در سفر: راهنمای مشتاقان زیارت امام‌رضا و جاذبه‌های گردشگری خراسان، تهران: جهان‌تاب.

شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی (1389)، مشخصات کلی، برنامة آموزشی و سرفصل دروس بازنگری‌شدة دورة کارشناسی پیوستة زبان و ادبیات عربی، مصوب هفتصدوهفتادودومین جلسة شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) .

کریمی موغاری، زهرا (1376)، ارتباط متقابل نظام آموزشی و ساختارهای اقتصادی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

لایقی، محمود (1380)، کتاب اول خراسان: جاذبه‌های گردشگری مشهد، مشهد: پارس.

مقالات

عباسی، ‌مهوش و دیگران (1388)، «مشکلات یاددهی و یادگیری درس زبان انگلیسی دانش‏آموزان دورة متوسطه شهر اصفهان از دیدگاه دبیران»، مجلة پژوهش در برنامه‏ریزی درسی، ‌دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان، شماره‏ 22، تابستان صص 156-141.