طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلف

استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه سمنان

المستخلص

امروزه همراه با توسعة اينترنت، تجارت الکترونيک نيز به يک ضرورت و پديدة بين‌المللي تبديل شده که با استفاده از ظرفيت‌هاي آن مي‌توان با معرفي محصولات و خدمات خود به جهان، سهم زيادي در توسعة صادرات غيرنفتي و در کنار آن ايجاد اشتغال براي جوانان اين مرزوبوم داشت. با توجه به موقعيت ايران، کشورهاي عربي ازجمله عراق مي‌توانند يکي از مهم‌ترين مقاصد صادرات کالاها و خدمات ايراني باشند. دانش‌آموختگان رشتة زبان و ادبيات عربي نيز ازآنجاکه به يک زبان بين‌المللي تسلط دارند مي‌توانند از ظرفيت‌هاي اين بخش براي اشتغال و انجام کارهاي اقتصادي استفاده کنند و علاوه بر آن به توسعة صادرات غيرنفتي به کشورهاي عربي کمک کنند. در بين کشورهاي عربي؛ عراق يکي از بزرگ‌ترين شرکاي تجاري ايران محسوب مي‌شود و به دليل وجود فرهنگ و دين مشترک اين کشور ظرفيت‌هاي بالايي براي توسعة تجارت الکترونيک دارد. حجم مبادلات تجاري بين ايران و عراق هم‌اکنون نزديک به شش ميليارد دلار در سال است که در صورت ورود دانش‌آموختگان رشتة زبان و ادبيات عربي به عرصة تجارت الکترونيک مي‌توان مبادلات تجاري بين دو کشور را به مقدار قابل‌توجهي افزايش داد.

الكلمات الرئيسية

کتابنامه

الف) فارسی

کتاب‌ها

بوک، درک (1391)، تجاری‌سازی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (دانشگاه‌ها در بازار)، مترجم: جهانگیر یداللهی فارسی، چاپ اول، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.

بیات، پیمان (1387)، تجارت الکترونیک در ایران، چاپ اول، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش.

دهشیار، حسین (1382)، مسائل ایران و عراق، چاپ اول، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.

سازمان توسعة تجارت ایران (1387)، راهنمای تجارت با کشور عراق، چاپ اول، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

قربانی، عادل (1387)، روابط اقتصادی ایران و عراق چشم‌اندازها و فرصت‌ها، چاپ اول، تهران: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.

معصوم بالله، مهد (1389)، تجارت الکترونیک اسلامی (رویکردی کاربردی)، مترجم: سید محسن روحانی، چاپ اول، تهران: دانشگاه امام صادق.

ولز، ویلیام و دیگران (1388)، تبلیغات تجاری، اصول و شیوه‌های عمل، مترجم: سینا قربانلو، چاپ دوم، تهران: مبلغان.

مقالات

بقائی راوری، جواد؛ علیرضا مقدسی (1386)، «ارائه یک مدل سه‌بعدی از چالش‌های پیاده‌سازی تجارت الکترونیک در ایران»، مجله دانش و توسعه (علمی ـ پژوهشی)، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 19، صص 113-82.

«چالش‌های تجارت الکترونیک در ایران»، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۳۱۳۶، تاریخ چاپ: 26/11/1392.

ب) عربی

مقالات

البیاتی، ستار جبار خلیل (2009)، «الأهمیة الاقتصادیة للتجارة الإلکترونیة و إمکانیة تطبیقها فی العراق»، مجلة مرکز المستنصریة للدراسات العربیة والدولیة، بغداد، شماره 27، صص 281-255.

توفیق نجم، بان (2009)، «دور التجارة الالکترونیة فی تفعیل أنشطة الشرکات (دراسة فی عینة من الشرکات العراقیة)»، مجلة العلوم الاقتصادیة، البصرة: جامعة البصره، جلد ششم، صص 172-138.

سایت‌های اینترنتی

Internet Usage in the Middle East:

http://www.internetworldstats.com/stats5. htm#me (04/11/1393).

دورخیز ایران برای کسب ۲۵ درصد تجارت خارجی عراق:

 http://ir-iqcc.com/fa/component/content/article/15-1389-12-21-07-46-22/2824-1393-11-02-15-52-47. html (04/11/1393).

آمار کل واردات و صادرات به مقصد ج. ا. ایران:

 http://www.tccim.ir/ImpExpStats. aspx?mode=doit (04/11/1393)

آمار گردشگران ورودی به ایران اعلام شد:

http://fararu.com/fa/news/144764 (05/11/1393).