طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلفون

1 کرج ، دانشگاه خوارزمي ، دانشکده علوم انساني ، گروه زبان و ادبيات عربي

2 دانش آموخته کارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي، دانشگاه خوارزمي.

المستخلص

رمان القوس والفراشه نوشته‌ی محمدالاشعری، نویسنده، روزنامه نگار وسیاستمدار مراکشی در سال 2011 میلادی به طور مشترک با رمان طوق الحمام اثر رجاء عالم نویسنده سعودی برنده‌ی‌‌ جایزه‌ی‌‌ بوکر عربی شد. نویسنده، معضلات اجتماعی جامعه مراکش از جمله تروریسم، بنیادگرایی اسلامی، مافیای زمین خواری ومافیای سرقت وقاچاق آثار باستانی را به تصویر کشیده است. بررسی این رمان از منظر ساختارگرایی تکوینی نشان می‌دهد جهان‌نگری منعکس شده در این اثر متعلق است به طبقه‌ی روشنفکران چپ‌گرای مراکش که محمد الاشعری نیز سالها یکی از آن‌ها به شمار می رفت. این جهان نگری در مبارزه واعتراض تجلی می کند: مبارزه و اعتراض به مافیای تروریسم، مافیای املاک، مافیای قاچاق، ناهنجاری‌های اجتماعی وزد وبندهای سیاسی واقتصادی. یوسف الفرسیوی، شخصیت اصلی وراوی داستان، یک مبارز وروزنامه نگار چپ‌گرا است که مصداق قهرمان مسأله‌دار در نظریه گلدمن است که به دلیل پیوستن فرزندش به القاعده و مرگ انتحاری او، رنگ باختن ارزشهایی که به خاطر آنها مبارزه کرده وانواع ناهنجاری‌های اجتماعی واقتصادی در جامعه مراکش، سرخورده، خشمگین ومعترض است.

الكلمات الرئيسية