طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

المؤلفون

المستخلص

از هنگام ورود اسلام به ايران، زبان عربي همواره در کشورمان، محترم،‌ مورد توجه و بهترين ابزار انتقال علم بوده است. پس از انقلاب اسلامي، اصل 16 قانون اساسي بر دست اندرکاران آموزش و پرورش تکليف کرد که امکانات آموزش اين زبان را فراهم آورند.‌ ولي کاهش منزلت زبان عربي در جامعه و در نتيجه، کاهش علاقه و اهتمام دانش آموزان و دانشجويان به آن نشان مي دهد که تاريخ پربار و الزام قانوني براي ايجاد زمينه مساعد آموزش زبان دوم کافي نيست. در بررسي علل کم علاقگي دانش آموزان به زبان و درس عربي،‌ تاثير هر يک از عوامل «محتواي کتابهاي درسي»، «دانش تخصصي دبيران» و «مهارت هاي حرفه اي دبيران» را ارزيابي کرده و توصيه هايي براي بالابردن کيفيت آموزش و ايجاد علاقه و انگيزه بيشتر در دانش آموزان ارايه داده ايم.

الكلمات الرئيسية