بررسی علل کم علاقگی دانش آموزان دبیرستان به درس عربی از دیدگاه دبیران شهر شیراز

المؤلفون

المستخلص

از هنگام ورود اسلام به ایران، زبان عربی همواره در کشورمان، محترم،‌ مورد توجه و بهترین ابزار انتقال علم بوده است. پس از انقلاب اسلامی، اصل 16 قانون اساسی بر دست اندرکاران آموزش و پرورش تکلیف کرد که امکانات آموزش این زبان را فراهم آورند.‌ ولی کاهش منزلت زبان عربی در جامعه و در نتیجه، کاهش علاقه و اهتمام دانش آموزان و دانشجویان به آن نشان می دهد که تاریخ پربار و الزام قانونی برای ایجاد زمینه مساعد آموزش زبان دوم کافی نیست. در بررسی علل کم علاقگی دانش آموزان به زبان و درس عربی،‌ تاثیر هر یک از عوامل «محتوای کتابهای درسی»، «دانش تخصصی دبیران» و «مهارت های حرفه ای دبیران» را ارزیابی کرده و توصیه هایی برای بالابردن کیفیت آموزش و ایجاد علاقه و انگیزه بیشتر در دانش آموزان ارایه داده ایم.

الكلمات الرئيسية