یهودی‌سازی در سیستم آموزشی مدارس فلسطین اشغالی

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران، پردیس فارابی

3 دانش‌آموختة دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی

المستخلص

رژیم صهیونیستی برای عادی‌سازی حضور خلق‌الساعة خود در اذهان مردم منطقه و به‌ویژه ساکنان اصلی سرزمین فلسطین، سعی در یهودی‌سازی نمادها و ماهیت آثار فلسطینی و عربی دارد و برای گنجاندن نرم سیاست‌های خود در ذهن نسل نو این سرزمین زیرکانه‌ترین شیوه یعنی نفوذ در سیستم آموزشی را در کنار سیاست ایجاد رعب و وحشت در پیش گرفته‌است. ازاین‌رو ضمن تحریف و تغییر محتوای کتاب‌های درسی، بنای اصلی را در تألیف این کتاب‌ها، بر یهودی‌سازی نسل‌های نو و وارونه جلوه‌دادن حقایق و واقعیت‌های ملت فلسطین گذاشته‌است. در این پژوهش می‌کوشیم روش‌های تحقق این برنامه و نحوة اجرای آن را بررسی و تحلیل نماییم. به همین منظور با مراجعه به کتب درسیِ تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی، ادبی و دینی مدارس فلسطین اشغالی و تحلیل و نقد بخشی از محتوای آنها، از دسیسه‌های طراحان این کتاب‌ها و حامیان آنها پرده گشوده‌ایم. درنتیجه مشخص شد که یهودی‌سازی کودکان فلسطینی، تغییر ذهنیت آنان در رابطه با ماهیت نمادهای اسلامی ـ عربی فلسطین، تطهیر چهرة صهیونیست‌ها و معرفی تعالیم اسلامی به عنوان عامل عقب‌ماندگی، در ذهن دانش‌آموزان فلسطینی، از مهم‌ترین اهداف این نقشه است.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية


کتابنامه

الف) عربی

ابراهام، هیله و عبدالکریم الظاهر (1964م)، التاریخ للصفوف السادسة، تل‌آویو: شرکة طبرسکی للنشر.

ابومساعد، أسما (2011م)، صورة العرب و المسلمین فی المنهاج الاسرائیلی، غزة: الجامعة الاسلامیة.

ابومنة، بطرس (بی‌تا)، التاریخ للصفوف السابعة، تل‌آویو: شرکة طبرسکی للنشر.

بابوریش، ی. (1963م)، اسرائیل معالم البلاد و جغرافیتها، مترجمین: کدعون کولانی، یهوشوع جبحیک، تل‌آویو: دار لنشر الکتب.

بابوریش، ی. (1965م)، جغرافیة للصف السادس، تعریب: الخالد و داود سجیب، ط 2، تل‌آویو: دار النشر العربی.

بابوریش، ی. (1967م)، جغرافیة للصف الخامس، تعریب: الیاس شوفانی، تل‌آویو: دار النشر العربی.

الحسینی، خلف محمد (1964م)، الیهودیة بین المسیحیة والاسلام، قاهرة: المؤسسة المصریة العامة.

دانیال، الیاس (بی‌تا)، تاریخ العرب والمدنیة الاسلامیة، القسم الاول، ناصره: طباعة فؤاد دانیال.

الزعبی، رائف احمد (1964م)، القراءة الحدیثة للصف الاول، الناصرة: اسرائیل.

الزینی، محمد عبدالرحیم (2011م)، الاستشراق الیهودی، منصوره: دار الیقین.

السمان، دیمة (2012م)، التعلیم فی القدس المحتلة، تحد و صمود، فلسطین: وزارة التربیة و التعلیم العالی.

عبدالکریم، ابراهیم (2001م)، تهوید الارض واسماء المعالم الفلسطینیة، دمشق: اتحاد الکتاب العرب.

عبدالمقصود، محمد فوزی (2003م)، اتجاهات الفکر التربوی المعاصر فی اسرائیل، التحدیات و سبل المواجهة، قاهرة: دار الثقافة.

 فلاح، سلمان ((1967م)، مدنیات اسرائیل للصفوف الرابعة حتی الثامنة، عکا: دارالجلیل.

فلاح، سلمان (1965م)، التاریخ للصفوف الثامنة، تل‌آویو: شرکة طبرسکی للنشر.

فلاح، سلمان (بی‌تا)، التاریخ للصف العاشر، ج1، اورشلیم: وزارت معارف و فرهنگ،

قاسم، جمال شریف و فایزه عباس (بی‌تا)، النهج الحدیث فی القراءة العربیة، ج1 عکا: دارالجیل

کیلانی، ماجد عرسان (1985م)، التعلیم ومستقبل المجتمعات الاسلامیة فی التخطیط الاسرائیلی، جده: الدار السعودیة.

مزیفیث، سامی (1967م)، سنابل من حقول الادب، ج1، للصف الخامس، تل‌آویو: دار النشر العربی.

مسعد، بولس حنا (1983م)، همجیّة التعالیم الصهیونیّة، بیروت: المکتب الاسلامی.

میعاری، محمود (2014م)، مناهج التعلیم العربی فی اسرائیل، ناصرة: المجلس التربوی العربی.

ب)، فارسی

ابوعمر، زیاد (1373ش)، جنبش اسلامی در کرانة غربی و نوار غزه، مترجم: حسن خامه‌یار، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

پور قمی، ناصر (1357ش)، اعراب و اسرائیل و آینده، تهران: جاویدان.

خسروشاهی، سید هادی (1370ش)، اسرائیل پایگاه امپریالیسم و حرکت‌های اسلامی در فلسطین، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

رضوی، مهدی (1379ش)، نیرنگ‌سازی صهیونیسم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

زیدآبادی، احمد (1381ش)، دین و دولت در اسرائیل، تهران: روزنگار.

سلیم، محمد عبدالرئوف (1386ش)، آژانس یهود، مترجم: کاظم نراقی، تهران: اطلاعات.

صلواتی زاده، مسعود (1388ش)، نردبان سقوط، قم: سبط النبی (ص).

کیّالی، عبدالوهاب (1376ش)، تاریخ نوین فلسطین، مترجم: محمد جواهرکلام، تهران: امیرکبیر.

گارودی، رژه (1377ش)، تاریخ یک ارتداد، مترجم: مجید شریف، تهران: رسا.

نیوزنر، جیکوب (1389ش)، یهودیت، مترجم: مسعود ادیب، تهران: ادیان.

هوشنگی، لیلا (1393ش)، درباره یهود، تهران: کتاب مرجع.

ولایتی، علی‌اکبر (1376ش)، ایران و مسئله فلسطین، تهران: دفتر فرهنگ اسلامی.

پ) مقالات

دراوشة، امین (2012م)، «انعکاس الایدئولوجیة الصهیونیة فی النظام التعلیمی الاسرائیلی»، مجلة روئ تربویة، الرقم 38 و 39، صص 181-187.

زهر، سوسن (2010م)، «حظر تعلیم النکبة فی جهاز التعلیم العربی فی اسرائیل»، مجلة عدالة، الرقم 74.

عبدی، حسن (1387ش)، «اسلام‌ستیزی در کتب درسی چند کشور غیراسلامی»، مجله فرهنگ کوثر، شماره 73.