طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

المؤلفون

المستخلص

سيد قطب يکي از پيشگامان عرصه ادبي معاصر عربي مي باشد که درصف نخستين نسل ناقداني قرار مي گيرد که بعد از نسل پيشگامان (جيل الرواد) ادبيات نوين عربي پاي در عرصه نقد ادبي و ادبيات نهادند، وي داراي سه مرحله نقدي است که هر کدام داراي ويژگي هاي خاص خود مي باشند و داراي اشتراکات و اختلافاتي با هم هستند، اين مراحل عبارتند از: 1- مرحله همراه عقاد 2- مرحله دعوت به ادبيات وجداني 3- مرحله دعوت به ادبيات اسلامي، اين مقاله در پي آن است که اين مراحل نقدي را مورد بررسي و کنکاش قرار دهد.