بازخوانی شخصیت‌های قرآنی در رمان «طیور الحذر» ابراهیم نصرالله

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

دانشگاه کردستان

المستخلص

چکیده
ابراهیم نصرالله، یکی از رمان‌نویسان و شاعران برجسته‏ی ادبیات معاصر است که در هر دو زمینه‏ی شعر و رمان، صاحب قلم و پرآوازه است. وی از رمان‌نویسان نوگرای معاصر عرب است که در آثار خود با استفاده از اسالیب و شیوه‏های نوین رمان‌نویسی به بیان دردها و رنج‏های ملت فلسطین می‏پردازد.
رمان «طیور الحذر» اولین شاهکار نصرالله در مجموعه‌ی شش جلدی «الملهاة الفلسطینیة» و یکی از نمونه‏های برجسته‌ی ادبیات داستانی معاصر عربی است.
یکی از ویژگی‌های مضمونی و ساختاری رمان «طیور الحذر» به‌کارگیری انواع میراث به‌ویژه، میراث دینی در آن است. ابراهیم نصرالله در این رمان با شیوه‌های مختلف، ازجمله بازخوانی شخصیت‌های قرآنی از میراث دینی استفاده کرده است. شخصیت‌های میراثی بازخوانی شده در «طیور الحذر» غالباً شخصیت‌های دینی و قرآنی هستند.
نصرالله با استفاده از به‌کارگیری میراث دینی و بازخوانی شخصیت‌های قرآنی به تحلیل عوامل و حوادثی می‌پردازد که باعث اسارت و آوارگی انسان فلسطینی شده‌اند. مفهوم احتیاط و عبرت گرفتن، محور تمامی حوادث و حکایات رمان است که نصرالله با درآمیختن آن با مفاهیم موروثی در یک قالب کمدی، اندیشه و افکار خود را بیان می‏کند.
در این پژوهش، تلاش شده است که با استفاده از روش توصیفی و شیوه‌ی تحلیل محتوا بازتاب شخصیت‌های قرآنی و شیوه‌ی به‌کارگیری آن‌ها در رمان «طیور الحذر» ابراهیم نصرالله بررسی شود.

الكلمات الرئيسية