نقش گروه‌های زبان و ادبیات عربی در شکوفایی صنعت گردشگری با تأکید بر شمال و جنوب خلیج‌فارس

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه الزهرا (س)

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه الزهرا (س)

المستخلص

در بسیاری از دانشگاه‌های ایران، نخبگان و زبان‌آموزان فراوانی به فعالیت مشغول‌اند که بهره‌گیری از توان آنان به‌ویژه در تقویت گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز گسترش تبادلات فرهنگی و اقتصادی کشورهای پهنة خلیج‌فارس باشد. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال است که نقش و ظرفیت گروه‌های علمی زبان و ادبیات عربی در شکوفایی صنعت گردشگری میان شمال و جنوب خلیج‌فارس چیست؟ یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که در صورت تقویت نگرش کارآفرینی، تجاری‌سازی دانش و شکل‌گیری شرکت‌های زبان‌بنیان با محوریت زبان عربی، امکان بهره‌گیری از گروه‌های عربی دانشگاه‌ها به‌منزله پیشران صنعت گردشگری خلیج‌فارس وجود دارد. توجه به شاخه‌های مختلف گردشگری زیارت، گردشگری تجاری، گردشگری طبیعی تاریخی، گردشگری سلامت، گردشگری علمی و ورزشی و نیز گردشگری دانشجویی از یکسو و ایجاد سازوکارهای مناسب این امکان را برای گروه‌های عربی ایجاد می‌کند تا در عرصه‌ها و شاخه‌های مختلف به توسعه گردشگری خلیج‌فارس اهتمام ورزند؛ برخی راه‌حل‌های پیشنهادی عبارتند از: طراحی درس «کاربرد زبان عربی در گردشگری ایران»، شناسایی و تربیت زبان‌دانان ماهر و مسلط به میراث فرهنگیِ دو سوی خلیج‌فارس، برگزاری دوره‌های مهارتی تقویت گردشگری برای زبان‌دانان و نیز سفرهای دوره‌ای گروه‌های عربی دو طرف.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية


کتابنامه

الف) کتاب

نای جوزف (1387)، قدرت نرم، مترجم: سید محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، دانشگاه امام صادق (ع).

ب) پایان‌نامه

فرمانی لیلا (1389)، ارزیابی گردشگران اروپایی از عملکرد راهنمایان تور در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی دانشگاه علامه طباطبایی.

کمالی یحیی (1387)، بررسی سیاست‌های توسعه گردشگری ایران با استفاده از مفهوم مرجعیت (برنامه سوم و چهارم توسعه)، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی.

ج) مجلات

آشنا حسام‌الدین (1386)، «دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی، پیوندها و اهداف»، دانش سیاسی دوفصلنامه علمی‌تخصصی علوم سیاسی دانشگاه امام صادق، شماره 6.

رجبی، فرهاد (1395)، «چالش تجاری‌سازی آموزش زبان عربی در ایران»، مجله علمی‌پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، پاییز.

نجات دهکردی، سودابه (1389)، «نقش همگرایی فرهنگی کشورهای اسلامی»، مجموعه مقالات کنگره بین‌المللی جغرافی‌دانان جهان اسلام، زاهدان.

کاظمی سهلوانی، حسن و مددی، فیض‌الله (1394)، «زبان عربی در خدمت صنعت گردشگری ایران»، مجله علمی‌پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، پاییز.

حیدریان شهری، احمدرضا و مهدوی‌آرا، مصطفی (1395)، «بررسی فرصت‌های شغلی مرتبط با رشته زبان عربی (بررسی موردی شهر مشهد)»، مجله علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، تابستان.

مهرعلیزاده یدالله (1396)، گردشگری و آموزش عالی ایران: تعامل یا تقابل فصلنامه آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار، دوره 5، شماره 3، بهار 1396، صفحه 39-52.

نظری، یوسف و کیانی، حسین (1395)، «نقش هسته کارآفرینی در توسعه کارآفرینی برای رشته زبان و ادبیات عربی»، مجله علمی‌پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، پاییز.

د) اینترنت

‏ بای سلامی، ابراهیم (14/10/1392)، «پروفسور جعفری و گفتمان گرد‌شگری»، روزنامه دنیای اقتصاد:

http://donya-e-eqtesad. com

سرپرست امور شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، «مصاحبه با اداره پژوهش‌های خبری معاونت سیاسی صداوسیما»، پایگاه اینترنتی خبرگزاری صداوسیما.

رحمانی موحد خبرگزاری صداوسیما (19/11/95)، رتبه 50 برای ایران در صنعت گردشگری، «اظهارات معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری».

باشگاه خبرنگاران جوان (31/2/1394).

ظریف محمدجواد (29/5/1396)، مصاحبه با برنامه گفت‌وگوی ویژة خبری« پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه»:

http://www.mfa.gov.ir‎

مونسیان علی‌اصغر (15/6/1396)، «هر گردشگر در کشور به انداز 30 بشکه نفت شغل ایجاد می‌کند»، روزنامه کلید.

محمدهادی، همایون (9/11/92)، «گزارش نشست تخصصی گردشگری اسلامی و ارتباطات بین فرهنگی»:

http://www.ihcs.ac.ir‎

روزنامه رسمی کشور (21/1/1396)، «متن قانون برنامه ششم»:

http://www.rrk.ir‎

نخستین جلسه ایجاد استارت‌آپ‌های درآمدزا برای دانشجویان زبان و ادبیات عربی:

http://adabiat.alzahra.ac.ir

اhttp://www.beta-iatefl.hit