فهرس المؤلفين

آ

 • آریادوست، سیّدحسن بازخوانی شخصیت‌های قرآنی در رمان «طیور الحذر» ابراهیم نصرالله [المجلد 8، العدد 25، 1434، الصفحة 79-112]
 • آقاگلزاده، فردوس تحلیل مفهومی استعاره‌های نهجالبلاغه (رویکرد زبانشناسی شناختی) [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 155-188]

ا

 • احمدی، محمّدنبی رمز و راز واژه¬ی قلب در قرآن کریم (حقیقت یا مجاز) [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 99-120]
 • اصغری، جواد تأثیرپذیری نجیب محفوظ از هزارویک شب [المجلد 8، العدد 25، 1434، الصفحة 177-208]
 • اصلانی، سردار الرمز والأسطورة والصورة الرمزیة فی دیوان أبی ماضی [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 1-20]
 • افضلی، زهرا بررسی و تحلیل عنصر درونمایه در رمان «الطریق الطویل» اثر نجیب الکیلانی [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 149-174]
 • امیری، جهانگیر التحامق فی الشعر المملوکی (دراسة وتحلیل) [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 25-46]
 • اناری بزچلوئی، ابراهیم هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر محمد عفیفی‌مطر [المجلد 8، العدد 25، 1434، الصفحة 47-77]
 • اونق، سمیه تصویر الشخصیة فی روایات خولة القزوینی (البیت الدافئ و سیّدات و آنسات نموذجاً) [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 21-49]
 • ایروانی زاده، عبدالغنی السخریة السیاسیة فی شعر دعبل الخزاعی [المجلد 8، العدد 25، 1434، الصفحة 1-22]

ب

 • باباپور روشن، علی بررسی رابطه¬ی زمان و جذابیت در روایت «الافق وراء البوّابه» از غسان کنفانی [المجلد 8، العدد 25، 1434، الصفحة 113-145]
 • بخشی، مریم خلق المشهد و وظیفته الفنیة فی قصة سلیمان(ع) علی أساس سورة «النمل» المبارکة [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 75-98]
 • بیرانی شال، علی الشکوی من الشقاء و الفقر و الظلم و الدّهر فی شعر حافظ إبراهیم [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 25-53]
 • بیغامی، مینا تحلیل الخطاب السیاسی علی المستوی الصرفی فی أشعار سمیح القاسم (موازنة بین الأشعار قبل حرب 1967 و بعدها) [المجلد 8، العدد 25، 1434، الصفحة 23-45]

ت

 • توکلی محمدی، محمودرضا موازنة بین ابی تمام فی قصیدته «فتح عمو ریة» و شهاب الدین محمود الحلبی فی قصیدته «فتح عکا» [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 139-168]

ح

خ

 • خاکی، محمد‌رضا واکاوی عناصر نمایشی در "مقامات" حریری (504 ه.ق) [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 124-148]
 • خرمیان، فاطمه جلوه‌های مکالمه‌گرایی در «اهل الکهف» اثر توفیق الحکیم [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 99-123]
 • خزعلی، إنسیه تصویر الشخصیة فی روایات خولة القزوینی (البیت الدافئ و سیّدات و آنسات نموذجاً) [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 21-49]
 • خلیفة الشوشتری، محمد ابراهیم البحث عن الدور الوظیفی لحروف الجر الزائدة فی عشرة الأجزاء الأولی من القرآن المجید [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 61-80]
 • خیری‌زاده، مهری بررسی و تحلیل عنصر درونمایه در رمان «الطریق الطویل» اثر نجیب الکیلانی [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 149-174]

ر

 • رحمتی ترکاشوند، مریم تولّد خواننده و بلاغت اسلامی [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 55-79]
 • رحیمی پور، سارا تأثیرپذیری رمزگرایی عبدالوهاب بیاتی از مولوی [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 109-139]
 • رخ، سلاله ظاهرة التناص فی مسرحیة ( الملک هو الملک) [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 1-23]
 • رستم بور، رقیة تحلیل الخطاب السیاسی علی المستوی الصرفی فی أشعار سمیح القاسم (موازنة بین الأشعار قبل حرب 1967 و بعدها) [المجلد 8، العدد 25، 1434، الصفحة 23-45]
 • رسول‌نژاد، عبدالله بررسی مضمونی سروده‌های عربی خاقانی و مقایسه‌ی آن‌ها با چکامههای پارسی وی [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 121-153]
 • رضایی، پوران کارکرد فعال ادبیات کودک در پی¬ریزی انقلاب (2012) مصر با تکیه بر داستان «انقلاب کودکان» [المجلد 8، العدد 25، 1434، الصفحة 147-176]
 • رضوان، هادی سلیمان و مسح اسبان (نگاهی به زیباییشناسی صنعت لف و نشر در نمونهای از قرآن کریم) [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 50-71]
 • رضی مصطفوی نیا، سید محمد أداة التعریف «أل» فی اللغتین العربیة والعبریة [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 41-60]
 • رمضانخانی، نرجس جلوه‌های نوآوری در شعر عدی بن‌زید عبادی [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 81-107]
 • روشنفکر، اکرم سبک هدی برکات در روایت جنگ (بررسی داستان حجرالضحک) [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 165-196]
 • روشنفکر، کبری واکاوی عناصر نمایشی در "مقامات" حریری (504 ه.ق) [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 124-148]
 • روشنفکر، کبری کارکرد فعال ادبیات کودک در پی¬ریزی انقلاب (2012) مصر با تکیه بر داستان «انقلاب کودکان» [المجلد 8، العدد 25، 1434، الصفحة 147-176]

ز

 • زارع برمی، مرتضی کارکرد فعال ادبیات کودک در پی¬ریزی انقلاب (2012) مصر با تکیه بر داستان «انقلاب کودکان» [المجلد 8، العدد 25، 1434، الصفحة 147-176]

س

 • سبزیان پور، وحید بررسی تطبیقی عدالت ایرانیان در شاهنامه‌ی فردوسی و منابع عربی [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 175-204]
 • سجادی، سید ابوالفضل معناشناسی اسلوب کنایه در جزء سی‌ام قرآن کریم [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 72-97]
 • سرباز، حسن بازخوانی شخصیت‌های قرآنی در رمان «طیور الحذر» ابراهیم نصرالله [المجلد 8، العدد 25، 1434، الصفحة 79-112]
 • سلیمی، علی اللونُ بینَ الرّومانسیةِ و الواقعیةِ (دراسة فی شعر سهراب سبهری وسعدی یوسف) [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 1-20]

ش

 • شاملی، نصرالله الرمز والأسطورة والصورة الرمزیة فی دیوان أبی ماضی [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 1-20]
 • شاملی، نصرالله السخریة السیاسیة فی شعر دعبل الخزاعی [المجلد 8، العدد 25، 1434، الصفحة 1-22]
 • شفق، اسماعیل تولّد خواننده و بلاغت اسلامی [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 55-79]

ص

 • صادقی مزیدی، مجید شعر المنفی والمغتَرَب لدی محمود سامی البارودی [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 21-40]
 • صالحی، پیمان بررسی تطبیقی عدالت ایرانیان در شاهنامه‌ی فردوسی و منابع عربی [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 175-204]
 • صدر قاینی، سید ابوالفضل مظاهر تأثیر ماری هاسکل علی جبران [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 81-102]
 • صدقی، حامد مظاهر تأثیر ماری هاسکل علی جبران [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 81-102]

ط

 • طالبی قره قشلاقی، جمال السخریة السیاسیة فی شعر دعبل الخزاعی [المجلد 8، العدد 25، 1434، الصفحة 1-22]
 • طاهری نیا، علی باقر خلق المشهد و وظیفته الفنیة فی قصة سلیمان(ع) علی أساس سورة «النمل» المبارکة [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 75-98]

ع

غ

ف

 • فراهانی، سمیرا معناشناسی اسلوب کنایه در جزء سی‌ام قرآن کریم [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 72-97]
 • فراهانی، سمیرا هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر محمد عفیفی‌مطر [المجلد 8، العدد 25، 1434، الصفحة 47-77]

ق

 • قادری، فاطمه ظاهرة التناص فی مسرحیة ( الملک هو الملک) [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 1-23]
 • قاسمی¬اصل، زینب تأثیرپذیری نجیب محفوظ از هزارویک شب [المجلد 8، العدد 25، 1434، الصفحة 177-208]
 • قربانی، فاطمه سبک هدی برکات در روایت جنگ (بررسی داستان حجرالضحک) [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 165-196]

ک

 • کرمی، عسکر علی الرمز والأسطورة والصورة الرمزیة فی دیوان أبی ماضی [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 1-20]
 • کنجی، نرجس شعر المنفی والمغتَرَب لدی محمود سامی البارودی [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 21-40]
 • کیانی، حسین التناص الدینی فی قصیدة «ثورة فی الجحیم» لجمیل صدقی الزهاوی [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 103-138]
 • کیانی، رضا اللونُ بینَ الرّومانسیةِ و الواقعیةِ (دراسة فی شعر سهراب سبهری وسعدی یوسف) [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 1-20]

م

 • محمدرضایی، علی رضا تحلیل الخطاب النقدی للامیة العرب [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 169-192]
 • مشایخی، حمیدرضا تحلیل السُّمان و الخَریف نجیب محفوظ با رویکرد ریخت¬شناسی [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 141-164]
 • معروف، یحیی تأثیرپذیری رمزگرایی عبدالوهاب بیاتی از مولوی [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 109-139]
 • معصومی، امیر صالح أداة التعریف «أل» فی اللغتین العربیة والعبریة [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 41-60]
 • مقیاسی، حسن هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر محمد عفیفی‌مطر [المجلد 8، العدد 25، 1434، الصفحة 47-77]
 • مهدیان طرقبه، روح الله خلق المشهد و وظیفته الفنیة فی قصة سلیمان(ع) علی أساس سورة «النمل» المبارکة [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 75-98]
 • مولایی نیا، عزت‌الله موازنة بین ابی تمام فی قصیدته «فتح عمو ریة» و شهاب الدین محمود الحلبی فی قصیدته «فتح عکا» [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 139-168]
 • میرسیدی، سیده هانیه تحلیل السُّمان و الخَریف نجیب محفوظ با رویکرد ریخت¬شناسی [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 141-164]

ن

 • ناظمیان، هومن تحلیل خطاب إخوان الصفا فی قصة تداعی الحیوان علی الإنسان [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 1-24]
 • نصیری، روح‌اله واکاوی عناصر نمایشی در "مقامات" حریری (504 ه.ق) [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 124-148]
 • نعمتی، فاروق التحامق فی الشعر المملوکی (دراسة وتحلیل) [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 25-46]
 • نوابی قمصر، لیلا البحث عن الدور الوظیفی لحروف الجر الزائدة فی عشرة الأجزاء الأولی من القرآن المجید [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 61-80]
 • نورمحمدی، مهتاب تحلیل مفهومی استعاره‌های نهجالبلاغه (رویکرد زبانشناسی شناختی) [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 155-188]

و

 • وفایی، کاظم موازنة بین ابی تمام فی قصیدته «فتح عمو ریة» و شهاب الدین محمود الحلبی فی قصیدته «فتح عکا» [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 139-168]