فهرس المؤلفين

آ

 • آبدانان مهدیزاده، محمود بررسی نقش و اهمیت آشنایی‌زدایی در ژانر مقامه با نگاهی تحلیلی ـ تطبیقی به نقش آن در شکل‌گیری مقامات همدانی و حریری [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 39-60]

ا

 • ابن الرسول، سیدمحمدرضا بررسی نظریۀ‌ «استعاره: تشبیه کوتاه‌شده» و نسبت آن با نظریه‌های جدید استعاره (مطالعۀ موردی: سه نظریه از سکاکی، مکس بلک، و دیویدسون) [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 83-102]
 • ابویسانی، حسین دراسة مقارنة لمسرحیتی بیجمالیون ("الصراع بین الفن والحیاة" نموذجاً) [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 59-80]
 • احمدزاده، علی روان‌کاوی شخصیت ابن فارض با تکیه بر انگاره انسان کامل [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 111-130]
 • افضلی، علی در جست‌وجوی خویشتن؛ واکاوی بحران هویت در رمان «ساقة بامبو» بر اساس نظریة «اریکسون» [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 97-116]
 • اقبالی، عباس التفات، عنصری انسجام‌بخش در قرآن (مطالعة موردپژوهانه: چهار سورة مکّی و مدنی) [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 59-82]
 • اکبری زاده، فاطمه البولیفونیة فی الروایة النسویة دراسة مقارنة بین روایة «ذاکرة الجسد» وروایة «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم»‏ [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 1-18]

ب

 • بخشش، مقصود التلقی الحکائی فی روایة «رمل المایة» لواسینی الأعرُج [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 21-38]
 • براتی دهقی، فرزانه خوانش‌پذیری کتاب‌های عربی دورة اول متوسطه بر اساس شاخص خوانایی «کلوز» [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 103-122]
 • بورعابد، محمد جواد دور الترجمة ومساهمة الأفلام المدبلجة فی غرس القیم الأخلاقیّة لدى أبناء الدول المطلّة على خلیج فارس [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 183-200]

ت

ج

 • جرفی، محمد کاربردهای ناگفتة فعل «مضارع» در دستور زبان عربی و فارسی (نقد تطبیقی) [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 155-178]
 • جلائی، مریم خوانش‌پذیری کتاب‌های عربی دورة اول متوسطه بر اساس شاخص خوانایی «کلوز» [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 103-122]
 • جوانرودی، مصطفی ارزیابی وضعیت آموزش‌های دانشگاهی برای ترویج کارآفرینی در رشتة زبان و ادبیات عربی (با تکیه بر محتوای آموزشی و روش‌های تدریس) [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 117-136]
 • جوکار، حسین دراسة مقارنة لمسرحیتی بیجمالیون ("الصراع بین الفن والحیاة" نموذجاً) [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 59-80]

ح

 • حاجی خانی، علی دراسة استراتیجیات مراعاة الأدب فی الصحیفة السجادیة [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 1-20]

خ

 • خاقانی اصفهانی، محمد بررسی نظریۀ‌ «استعاره: تشبیه کوتاه‌شده» و نسبت آن با نظریه‌های جدید استعاره (مطالعۀ موردی: سه نظریه از سکاکی، مکس بلک، و دیویدسون) [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 83-102]
 • خالقی، علی ملامح التجدید فی تیسیر الصرف عند أبی الفداء؛ شهید الأدب العربی کتاب «الکُنَّاش» نموذجاً [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 61-80]
 • خرمی، مهدی لایه‌های آوایی و ایدئولوژی و تأثیر دلالتی آن‌ها بر صحیفه صادقیه [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 123-148]
 • خطیبی، علی ملامح الحرکة ووظیفتها فی الصور الشعریة لدى عبدالعزیز سعود البابطین [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 103-118]

د

 • دلشاد، شهرام التلقی الحکائی فی روایة «رمل المایة» لواسینی الأعرُج [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 21-38]

ر

 • رجبی، فرهاد التلقی الحکائی فی روایة «رمل المایة» لواسینی الأعرُج [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 21-38]
 • رجبی نوش آبادی، فرهاد کاربردهای ناگفتة فعل «مضارع» در دستور زبان عربی و فارسی (نقد تطبیقی) [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 155-178]
 • رحمتی ترکاشوند، مریم تمظهرات الحیاة المملوکیة فی روایة «السائرون نیاماً» لسعد مکاوی (دراسة نقدیة) [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 23-42]
 • رحیمی خویگانی، محمد عملیة الترجمة الشفهیة من الفارسیة إلی العربیة فی وسائل الإعلام؛ اعتماداً علی نظریة تقنیات فینی وداربلنت [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 41-60]
 • رستمی، احسان ارزیابی وضعیت آموزش‌های دانشگاهی برای ترویج کارآفرینی در رشتة زبان و ادبیات عربی (با تکیه بر محتوای آموزشی و روش‌های تدریس) [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 117-136]
 • رفیعی، عادل بررسی نظریۀ‌ «استعاره: تشبیه کوتاه‌شده» و نسبت آن با نظریه‌های جدید استعاره (مطالعۀ موردی: سه نظریه از سکاکی، مکس بلک، و دیویدسون) [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 83-102]
 • رهبرتجارت، محبوبة خشونت سیاسی جمعی و دولتی و پیامدهای آن در رمان «ستارة آگوست» صنع الله ابراهیم [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 119-140]
 • روشنفکر، کبری روان‌کاوی شخصیت ابن فارض با تکیه بر انگاره انسان کامل [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 111-130]

ز

 • زارع برمی، مرتضی زنانه‌نویسی از جنگ 20 مارس 2003م در عراق (اشعار بشری البستانی) [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 131-154]
 • زارع نجاد، سکینه تجلیات الثقافة فی کتب تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 1-22]
 • زینی وند، تورج تحلیل سبک شاعرانۀ محمد حسنین هیکل در عرصۀ نثر سیاسی [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 61-78]

س

 • سجادی، سید ابوالفضل کاربردهای ناگفتة فعل «مضارع» در دستور زبان عربی و فارسی (نقد تطبیقی) [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 155-178]
 • سن سبلی، بی بی راحیل خوانش پسااستعماری نقش روشنفکر در رمان «ذاکرة الماء» اثر واسینی أعرج (با تکیه بر دیدگاه ادوارد سعید) [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 141-160]
 • سوسونی، جابر الزمن السردی ودوره فی عملیة إنتاج المضمون فی قصة «الخطوبة» القصیرة‎ ‎لبهاء طاهر [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 21-40]

ش

 • شریفی، نسیم ارزیابی وضعیت آموزش‌های دانشگاهی برای ترویج کارآفرینی در رشتة زبان و ادبیات عربی (با تکیه بر محتوای آموزشی و روش‌های تدریس) [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 117-136]
 • شهبازی، محمود کاربردهای ناگفتة فعل «مضارع» در دستور زبان عربی و فارسی (نقد تطبیقی) [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 155-178]

ص

 • صیادی نژاد، روح الله التفات، عنصری انسجام‌بخش در قرآن (مطالعة موردپژوهانه: چهار سورة مکّی و مدنی) [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 59-82]

ض

 • ضرونی، محمدصادق بررسی نقش و اهمیت آشنایی‌زدایی در ژانر مقامه با نگاهی تحلیلی ـ تطبیقی به نقش آن در شکل‌گیری مقامات همدانی و حریری [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 39-60]
 • ضیغمی، علی گروه‌های زبان و ادبیات عربی، حلقة مفقودة توسعة صنعت گردشگری ایران با کشورهای عربی [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 137-156]

ط

 • طهماسبی، عدنان دراسة نصیة لظاهرة الانزیاح فی قصیدة «أنشودة المطر» [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 81-102]

ع

 • عرب، عبد الباسط تحلیل کارکرد «زبان و آموزش» استعمارگر در گفتمان پسااستعماری «موسم الهجرة إلی الشمال» بر اساس نظم‌های سه‌گانة لاکان [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 79-96]
 • عربی، موسی ملامح الحرکة ووظیفتها فی الصور الشعریة لدى عبدالعزیز سعود البابطین [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 103-118]

ف

 • فاتحی، سید حسن خوانش پسااستعماری نقش روشنفکر در رمان «ذاکرة الماء» اثر واسینی أعرج (با تکیه بر دیدگاه ادوارد سعید) [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 141-160]
 • فاضلی، محمد التفات، عنصری انسجام‌بخش در قرآن (مطالعة موردپژوهانه: چهار سورة مکّی و مدنی) [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 59-82]
 • فتحی مظفّری، رسول زیبایی شناسی مؤلفه‌های برجسته‌ساز در قصیدة «اللامیة الفخریة» ابوالعلاء معرّی با رویکرد سبکشناسی [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 161-182]
 • فرامرزی، زین العابدین تحلیل کارکرد «زبان و آموزش» استعمارگر در گفتمان پسااستعماری «موسم الهجرة إلی الشمال» بر اساس نظم‌های سه‌گانة لاکان [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 79-96]
 • فسنقری، حجت الله لایه‌های آوایی و ایدئولوژی و تأثیر دلالتی آن‌ها بر صحیفه صادقیه [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 123-148]
 • فصیح، صفورا مقارنة الأسطورة فی آراء شفیعی کدکنی وأدونیس النقدیة [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 43-58]
 • فقهی، عبدالحسین مقارنة الأسطورة فی آراء شفیعی کدکنی وأدونیس النقدیة [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 43-58]

ق

 • قربان زاده، بهروز زیبایی شناسی مؤلفه‌های برجسته‌ساز در قصیدة «اللامیة الفخریة» ابوالعلاء معرّی با رویکرد سبکشناسی [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 161-182]
 • قنبری، کاوه تحلیل سبک شاعرانۀ محمد حسنین هیکل در عرصۀ نثر سیاسی [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 61-78]

ک

 • کواری، علی عملیة الترجمة الشفهیة من الفارسیة إلی العربیة فی وسائل الإعلام؛ اعتماداً علی نظریة تقنیات فینی وداربلنت [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 41-60]

ل

 • لامعی گیو، احمد بررسی تطبیقی میزان اثر‌بخشی آموزشی کتاب‌های تازه‌تألیف عربی متوسطة اول و دوم از دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان شهرستان بیرجند [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 81-110]

م

 • محمدزاده، جواد زیبایی شناسی مؤلفه‌های برجسته‌ساز در قصیدة «اللامیة الفخریة» ابوالعلاء معرّی با رویکرد سبکشناسی [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 161-182]
 • محمدی، اویس تحلیل کارکرد «زبان و آموزش» استعمارگر در گفتمان پسااستعماری «موسم الهجرة إلی الشمال» بر اساس نظم‌های سه‌گانة لاکان [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 79-96]
 • محمدی، دانش تجلیات الثقافة فی کتب تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 1-22]
 • محمدیان، حسین لایه‌های آوایی و ایدئولوژی و تأثیر دلالتی آن‌ها بر صحیفه صادقیه [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 123-148]
 • محیایی، نجمه دراسة نصیة لظاهرة الانزیاح فی قصیدة «أنشودة المطر» [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 81-102]
 • مختاری، قاسم کاربردهای ناگفتة فعل «مضارع» در دستور زبان عربی و فارسی (نقد تطبیقی) [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 155-178]
 • مسبوق، مهدی الزمن السردی ودوره فی عملیة إنتاج المضمون فی قصة «الخطوبة» القصیرة‎ ‎لبهاء طاهر [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 21-40]
 • مظفری، علی دراسة تطبیقیّة لروایتین «قصة حبّ مجوسیّة» لعبد الرّحمن منیف و «چشم‌هایش» لبزرک علوی علی ضوء مدرسة البنیویّة اللغویّة [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 39-58]
 • معصومی، امیرصالح بررسی نظریۀ‌ «استعاره: تشبیه کوتاه‌شده» و نسبت آن با نظریه‌های جدید استعاره (مطالعۀ موردی: سه نظریه از سکاکی، مکس بلک، و دیویدسون) [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 83-102]
 • مقبولی، مریم بررسی تطبیقی میزان اثر‌بخشی آموزشی کتاب‌های تازه‌تألیف عربی متوسطة اول و دوم از دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان شهرستان بیرجند [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 81-110]
 • مقدسی نیا، مهدی دراسة استراتیجیات مراعاة الأدب فی الصحیفة السجادیة [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 1-20]
 • مهدوی آرا، مصطفی مهاجرت اقوام و مسائل زبانی ـ فرهنگی (نمونة موردپژوهانه: مهاجرت عرب‌های جنگ‌زده به مشهد مقدس) [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 149-168]
 • میر حسینی، سیّد محمّد ملامح التجدید فی تیسیر الصرف عند أبی الفداء؛ شهید الأدب العربی کتاب «الکُنَّاش» نموذجاً [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 61-80]
 • میرزائی، فرامرز خشونت سیاسی جمعی و دولتی و پیامدهای آن در رمان «ستارة آگوست» صنع الله ابراهیم [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 119-140]
 • میرزایی، فرامرز الزمن السردی ودوره فی عملیة إنتاج المضمون فی قصة «الخطوبة» القصیرة‎ ‎لبهاء طاهر [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 21-40]
 • میرقادری، سید فضل الله ملامح الحرکة ووظیفتها فی الصور الشعریة لدى عبدالعزیز سعود البابطین [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 103-118]

ن

 • ناظمیان، رضا دراسة تطبیقیّة لروایتین «قصة حبّ مجوسیّة» لعبد الرّحمن منیف و «چشم‌هایش» لبزرک علوی علی ضوء مدرسة البنیویّة اللغویّة [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 39-58]
 • نبوی، مهدخت در جست‌وجوی خویشتن؛ واکاوی بحران هویت در رمان «ساقة بامبو» بر اساس نظریة «اریکسون» [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 97-116]
 • نظری منظم، هادی الآخر الإنکلیزی فی مرایا الأنا الشرقیة المختلفة «کتاب «الجسد حقیبة سفر» لغادة السمان نموذجاً» [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 1-20]
 • نودهی، مهدی دراسة فی الدیالکتیک الذاتی والموضوعی فی خطاب أدونیس الفنی [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 19-38]

ه

 • هدایتی، نازنین الآخر الإنکلیزی فی مرایا الأنا الشرقیة المختلفة «کتاب «الجسد حقیبة سفر» لغادة السمان نموذجاً» [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 1-20]
 • همایونی، سعدالله دراسة نصیة لظاهرة الانزیاح فی قصیدة «أنشودة المطر» [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 81-102]
 • هنری لطیف پور، یدالله خشونت سیاسی جمعی و دولتی و پیامدهای آن در رمان «ستارة آگوست» صنع الله ابراهیم [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 119-140]