فهرس المؤلفين

آ

 • آباد، مرضیه تحلیل زیبایی‌شناختی تصویرهای هنری و موسیقایی صحیفه سجادیه (مطالعه موردی دعاهای 23، 24، 25) [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 57-76]
 • آل بویه لنگرودی، عبدالعلی بنیویة التراث و آلیاته فی شعر بلند الحیدری [المجلد 10، العدد 32، 1436، الصفحة 1-23]

ا

 • اجیه، تقی مقایسه‌ی عنصر عاطفه در داستان"دا"و داستان‌های غسّان کنَفانی [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 117-136]
 • احمدنیا، سیدمحمد کارکرد انتقادی درون‌مایه‌ در رمان «فرجام‌ها» اثر عبدالرحمن منیف [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 65-88]
 • احمدیان، حمید نقد روانشناختی بدبینی ابوالعلاء معری [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 109-133]
 • اسماعیلی، مریم نقد روانشناختی بدبینی ابوالعلاء معری [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 109-133]
 • اقبالی، عباس بررسی ساختار دراماتیک شعر جاهلی (با تکیه بر معلقات سبع و دو قصیده از شاعران صعالیک) [المجلد 10، العدد 32، 1436، الصفحة 65-78]
 • الدّهنی، نسرین ترجمة شعر فروغ فرّخزاد فی الوطن العربیّ [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 41-59]

ب

 • بخیت، فاطمه دلالة العنوان فی "رسالة من المنفی" لمحمود درویش و"نامه" لأحمد شاملو (دراسة مقارنة) [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 1-16]
 • بزرگ بیگدلی، سعید دلالة العنوان فی "رسالة من المنفی" لمحمود درویش و"نامه" لأحمد شاملو (دراسة مقارنة) [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 1-16]
 • بلاوی، رسول بن‌مایه‌های شهادت در اشعار علامه سیدمحمدحسین فضل‌الله (با تکیه بر شهیدان اندیشمند و رهبران دینی و فکری) [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 119-143]
 • بیانلو، على ضرورت وزن شعری و تأثیر آن بر مذکر و مؤنث در مرکب اسنادی [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 39-64]
 • بیرزادنیا، مینا الظواهر الأسلوبیة فی قصیدة «غریب علی الخلیج» لبدر شاکر السیاب [المجلد 10، العدد 32، 1436، الصفحة 25-43]

ح

 • حاجی‌خانی، علی روش‌شناسی ترجمه‌ی تضمین نحوی در برخی ترجمه‌های معاصر قرآن کریم [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 135-154]
 • حسینی اجداد، سید اسماعیل موقعیت متن در دو داستان کوتاه خسرو نوشتة عبدالحسین وجدانی و نخستین جام، اثر مصطفی لطفی منفلوطی با رویکرد فرکلاف [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 33-56]
 • حیدری، احمد إشکالیة مستوی تطبیق فنون تدریس الإنشاء فی مرحلة البکالوریوس فرع اللغة العربیة و آدابها، عرض لآراء الأساتذة والطلاب [المجلد 10، العدد 32، 1436، الصفحة 107-126]

خ

 • خالقی، علی بنیویة التراث و آلیاته فی شعر بلند الحیدری [المجلد 10، العدد 32، 1436، الصفحة 1-23]
 • خلف، حسن تحلیل زیبایی‌شناختی تصویرهای هنری و موسیقایی صحیفه سجادیه (مطالعه موردی دعاهای 23، 24، 25) [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 57-76]

د

 • دهنوی، محمود تحلیل کهن‎الگوی «نقاب» و «سایه» در شعر نازک‌الملائکه [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 89-116]

ر

 • رحیمی، فروغ بررسی شاخص‌های هم‌تألیفی در مقالات مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) طی سال‌های 2013-2012 [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 97-117]
 • رسولی، حجت تحلیل درونمایه داستانی حی بن یقظان ابن سینا وابن طفیل [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 77-95]
 • رفیعی، علی دلالة الایثار فی القرآن الکریم [المجلد 10، العدد 32، 1436، الصفحة 89-105]
 • رمضان، شیروان البدایة النصیة فی الخطاب الأدبی: قصیدة «غبار القوافل» لمحمود درویش نموذجاً [المجلد 10، العدد 32، 1436، الصفحة 45-63]
 • روشنفکر، کبری دلالة العنوان فی "رسالة من المنفی" لمحمود درویش و"نامه" لأحمد شاملو (دراسة مقارنة) [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 1-16]

ز

 • زارع برمی، مرتضی تحلیل نمادهای شعر اعتراض در ادبیات معاصر عراق، براساس اشعار حسن السنید [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 61-87]
 • زرکوب، منصوره المصطلحات الجدیدة وتأثیر علم المصطلحات فی التکافؤ بینها عند الترجمة بین العربیة والفارسیة [المجلد 10، العدد 32، 1436، الصفحة 127-152]

س

 • سلیمانی، أمینة ملامح المقاومة ضد الاستعمار فی شعر الربیع بوشامة [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 19-38]
 • سیدی، سید حسین تحلیل زیبایی‌شناختی تصویرهای هنری و موسیقایی صحیفه سجادیه (مطالعه موردی دعاهای 23، 24، 25) [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 57-76]
 • سیّدی، سیّد حسین دلالة الایثار فی القرآن الکریم [المجلد 10، العدد 32، 1436، الصفحة 89-105]
 • سیفی، طیبة السیدة زینب(س) فی مرآة شعرعاشوراء المعاصر (دراسة مقارنة بین الأدبین الفارسی والعربی) [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 1-18]

ش

 • شادمان، یسرا مقایسه‌ی جلوه‌های نوآوری شعر اندلس و مهجر [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 89-107]
 • شاه محمدی، خدیجه تحلیل درونمایه داستانی حی بن یقظان ابن سینا وابن طفیل [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 77-95]
 • شجاعی، سمیه تحلیل درونمایه داستانی حی بن یقظان ابن سینا وابن طفیل [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 77-95]

ص

 • صادقی میانرودی، نوشین تحلیل کهن‎الگوی «نقاب» و «سایه» در شعر نازک‌الملائکه [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 89-116]
 • صالح‌بک، مجید مقایسه‌ی جلوه‌های نوآوری شعر اندلس و مهجر [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 89-107]
 • صدقی، حامد تحلیل نمادهای شعر اعتراض در ادبیات معاصر عراق، براساس اشعار حسن السنید [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 61-87]
 • صمدی، مجید الانزیاح الشعری فی الخطاب الثوری لشعر فاروق جویدة [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 17-31]
 • صمیمی، محمد مصلح نقد روانشناختی بدبینی ابوالعلاء معری [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 109-133]

ض

 • ضیغمی، علی ملامح المقاومة ضد الاستعمار فی شعر الربیع بوشامة [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 19-38]

ع

 • علی نجاد جمازکتی، فاطمة بررسی شاخص‌های هم‌تألیفی در مقالات مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) طی سال‌های 2013-2012 [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 97-117]

ف

 • فراتی، علی أکبر مآخذ على الجوانب اللغویة فی شرح ابن أبی الحدید لنهج البلاغة [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 1-18]

ق

 • قائمی، مرتضی الانزیاح الشعری فی الخطاب الثوری لشعر فاروق جویدة [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 17-31]
 • قاسمی، راضیة الظواهر الأسلوبیة فی قصیدة «غریب علی الخلیج» لبدر شاکر السیاب [المجلد 10، العدد 32، 1436، الصفحة 25-43]

ک

 • کثیر، رحیم ملامح المقاومة ضد الاستعمار فی شعر الربیع بوشامة [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 19-38]
 • کهندل جهرمی، مرضیة الکشاف التحلیلی لموضوعات مجلة الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 139-155]
 • کهندل جهرمی، مرضیة بررسی شاخص‌های هم‌تألیفی در مقالات مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) طی سال‌های 2013-2012 [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 97-117]
 • کوچکی نیت، زهرا الانزیاح الشعری فی الخطاب الثوری لشعر فاروق جویدة [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 17-31]

م

 • متقی زاده، عیسی إشکالیة مستوی تطبیق فنون تدریس الإنشاء فی مرحلة البکالوریوس فرع اللغة العربیة و آدابها، عرض لآراء الأساتذة والطلاب [المجلد 10، العدد 32، 1436، الصفحة 107-126]
 • متولیان، رضوان المصطلحات الجدیدة وتأثیر علم المصطلحات فی التکافؤ بینها عند الترجمة بین العربیة والفارسیة [المجلد 10، العدد 32، 1436، الصفحة 127-152]
 • محسنی، بلاسم تحلیل زیبایی‌شناختی تصویرهای هنری و موسیقایی صحیفه سجادیه (مطالعه موردی دعاهای 23، 24، 25) [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 57-76]
 • مشایخی، حمیدرضا تحلیل کهن‎الگوی «نقاب» و «سایه» در شعر نازک‌الملائکه [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 89-116]
 • مقصودى، فاطمه ضرورت وزن شعری و تأثیر آن بر مذکر و مؤنث در مرکب اسنادی [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 39-64]
 • مهتدی، حسین بن‌مایه‌های شهادت در اشعار علامه سیدمحمدحسین فضل‌الله (با تکیه بر شهیدان اندیشمند و رهبران دینی و فکری) [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 119-143]
 • میرحق جو لنکرودی، سعیدة بررسی شاخص‌های هم‌تألیفی در مقالات مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) طی سال‌های 2013-2012 [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 97-117]
 • میرزایی، فرامرز الانزیاح الشعری فی الخطاب الثوری لشعر فاروق جویدة [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 17-31]

ن

 • نصیری، روح اله مقایسه‌ی عنصر عاطفه در داستان"دا"و داستان‌های غسّان کنَفانی [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 117-136]
 • نظری، راضیه بررسی ساختار دراماتیک شعر جاهلی (با تکیه بر معلقات سبع و دو قصیده از شاعران صعالیک) [المجلد 10، العدد 32، 1436، الصفحة 65-78]
 • نیکو بخت، ناصر دلالة العنوان فی "رسالة من المنفی" لمحمود درویش و"نامه" لأحمد شاملو (دراسة مقارنة) [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 1-16]