المؤلف = باش‌قره، لقمان
عدد المقالات: 1
1. آسیب‌شناسی سرفصل‌های رشتة زبان و ادبیات عربی بر اساس شاخص‌های تجاری‌سازی و کارآفرینی

المجلد 11، العدد 35، الخريف 1436، الصفحة 171-189

سجاد اسماعیلی؛ لقمان باش‌قره