المؤلف = اناری بزچلوئی، ابراهیم
عدد المقالات: 1
1. هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر محمد عفیفی‌مطر

المجلد 8، العدد 25، الربيع 1434، الصفحة 47-77

ابراهیم اناری بزچلوئی؛ حسن مقیاسی؛ سمیرا فراهانی