المؤلف = کیانی، حسین
عدد المقالات: 3
1. تحلیل ساختاری مقاله‌های حوزه داستان مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول، استمارة إلكترونية متاحة 08 April 2020

حسین کیانی؛ کوثر تقوایی فر


3. بررسی ظرفیت‌های فانتزی کودک و نوجوان در حکایت‌های کلیله‌ودمنه (بر اساس ترجمة ابن مقفع)

المجلد 12، العدد 38، الصيف 1437، الصفحة 149-168

حسین کیانی؛ سعید حسام پور؛ سعیدة حسن شاهی