المؤلف = رضوان، هادی
عدد المقالات: 5
2. زبان و جنسیت در رمان «أصل و فصل» سحر خلیفه (براساس فرانقش‌های زبانی مایکل هالیدی)

المجلد 13، العدد 44، الخريف 2017، الصفحة 155-178

جمیل جعفری؛ هادی رضوان؛ زینب بیگ زادة


3. الهجاء و بواعثه النفسیة فی شعر البوصیری

المجلد 11، العدد 37، الربيع 1437، الصفحة 65-87

هادی رضوان


4. حِرز شفا (نقدی بر مقاله‌ی بررسی مضمونی سروده‌های عربی خاقانی)

المجلد 9، العدد 28، الشتاء 1435، الصفحة 109-126

هادی رضوان