المؤلف = بیگ زادة، زینب
عدد المقالات: 1
1. زبان و جنسیت در رمان «أصل و فصل» سحر خلیفه (براساس فرانقش‌های زبانی مایکل هالیدی)

المجلد 13، العدد 44، الخريف 2017، الصفحة 155-178

جمیل جعفری؛ هادی رضوان؛ زینب بیگ زادة