المؤلف = یوسفی (آملی)، حسین
عدد المقالات: 1
1. جلوه‌های مکالمه‌گرایی در «اهل الکهف» اثر توفیق الحکیم

المجلد 8، العدد 23، الصيف 1433، الصفحة 99-123

حسین یوسفی (آملی)؛ فاطمه خرمیان