المؤلف = گنجعلی، عباس
عدد المقالات: 3
1. دراسة فی الدیالکتیک الذاتی والموضوعی فی خطاب أدونیس الفنی

المجلد 14، العدد 47، الصيف 2018، الصفحة 19-38

مهدی نودهی؛ عباس گنجعلی


2. کارکرد انتقادی درون‌مایه‌ در رمان «فرجام‌ها» اثر عبدالرحمن منیف

المجلد 10، العدد 31، الخريف 1435، الصفحة 65-88

عباس گنجعلی؛ سیدمحمد احمدنیا


3. تأثیرپذیری أدونیس از نظریّه‌ی به‌هم‌پیوستگی عینی تی.اس الیوت

المجلد 9، العدد 26، الصيف 1434، الصفحة 101-123

حسین میرزایی‌نیا؛ رضا محمّدی؛ عباس گنجعلی