المؤلف = حیدریان شهری، احمدرضا
عدد المقالات: 1
1. بررسی فرصت‏های شغلی مرتبط با رشتة زبان عربی (بررسی موردی شهر مشهد)

المجلد 12، العدد 39، الخريف 1437، الصفحة 231-252

احمدرضا حیدریان شهری؛ مصطفی مهدوی آرا